BiBTA

Türkiye Kaynakçalar Veritabanı

Türkiye’nin Kaynakçaları Veritabanı

Bibliyografyalar Veritabanı

—————————————————————————–.

Katip Çelebi sebebiyle çok önemli bir kaynakça geleneği bulunan ülkemizde tarih boyunca hazırlanan / yayınlanan kaynakçaların künyelerini içerecektir. 25 bin civarında kaynakça yer alacaktır. 2021 sonbaharında tamamlanması hedeflenmektedir.

Yayına başlandıktan sonra her hafta güncellenecektir.

2.6.2021