Kategoriler
Uncategorized

Biyografiler içeren kitaplar

(Dijital kopyası webde olan yerli kitaplar)

Bülent Ağaoğlu

İstanbul, 12.02.2022

1

50 yıl / Hakkı Tarık. Us ; Hakkı Tarık Us ; haz. Ahmet Münir Görgülü, İsmail Kazım Semenli ; edi. Ömer Faruk Doğan.. İstanbul : Basın İlan Kurumu, [ty]. 101 s. : fotoğ., belge ;  24 x 33 sm.. https://bik.gov.tr/wp-content/uploads/yayinlar/50-yil.pdf

70 Fatih Şahsiyeti (İlim, Bilim, Kültür, Fikir, Sanat, Meslek İnsanları). Bülent Ağaoğlu. 29.02.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/02/70-fatih-sahsiyeti-ilim-bilim-kultur.html

Amasya meşhurları. Osman Fevzi Olcay. https://docplayer.biz.tr/3329650-Amasya-meshurlari-yazan-osman-fevzi-olcay-eski-turk-ve-islam-yazilari-uzmani-transkribe-turan-bocekci.html

Antalya Ünlü Kişiler Sözlüğü Hazırlanması İçin Bazı Kaynaklar * Some Resources for Preparation of Antalya Famous People Dictionary. Antalya         23.02.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/02/antalya-unlu-kisiler-sozlugu.html

Bibliyograflar Ansiklopedisi. Bülent Ağaoğlu. https://turkbibliography.com/bibliyograflar-ansiklopedisi/

Bilgi Dünyası Biyografileri Ansiklopedisi. Bülent Ağaoğlu İstanbul, 24.2.2021. https://turkbibliography.com/wp-content/uploads/2021/11/Bilgi-Dunyasi-Biyografileri-Ansiklopedisi.pdf

Büyük adamlar serisi. Gövsa, İbrahim Alâettin. İstanbul: 1927.  With: Forma 1. Jan Jak Ruso — Forma 2. Şeyh Sadi — Forma 3. Napolyon — Forma 4. Moliyer — Forma 5. Karneci — Forma 6. Karuzo — Forma 7. Viktor Hugo — Forma 8. Roden — Forma 9. Bismark — Forma 10. Pastör — Forma 11. Fuzulı̂ — Forma 12. Sokrat ve Eflatun — Forma 13. Büyük Frederik — Forma 14. Kleopatra — Forma 15. Nedim — Forma 16. Simpson ve Lister — Forma 17. Kristof Kolomb — Forma 18. Rokfeller — Forma 19. Mimar Sinan — Forma 20. Hazret-i Muhammed — Forma 21. Buda — Forma 22. Tolstoi — Forma 23. Cemaleddin-i Efgani — Forma 24. Namık Kemal — Forma 25. Ziya Gökalp. Notes: There is no title page. There is no copyright page. There is no contents page. https://archive.org/details/bykadamlarserisi008800/mode/2up

Büyük matematikçiler. https://turuz.com/storage/h-edebiyat-2020-1/0617-Buyuk_Matematikchiler-(Eulerden_Von_Neumanna)-Ioan_James-Cumhur_Ozturk-2002-623s_.pdf

Cumhuriyet dönemi mülkiyeli şairler. https://xfs-1.ikon-x.com.tr:8880/mulkiye/2015/09/45.pdf

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de beşeri bilimlerin yeniden inşası : elli portre. 2008. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/4897

Evliyalar Ansiklopedisi. http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Evliyalar-Ansiklopedisi  ** Evliyalar ansiklopedisi. https://www.yumpu.com/tr/document/read/59919040/evliyalar-ansiklopedisi-turkiye-gazetesi-yayinlari  Evliyalar ansiklopedisi. https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2012/189-Evliyalar_Ansiklopedisi_(Enver_Oren).pdf

Fark Yaratanların Kısaca Yaptıkları. 25.05.2014. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2014/05/fark-yaratanlarin-kisaca-yaptiklari.html

Fatih Şahsiyetleri (İlim, Bilim, Kültür, Fikir, Sanat, Meslek İnsanları). Bülent Ağaoğlu. 29.02.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/02/fatih-sahsiyetleri-ilim-bilim-kultur.html

Filistin’de Siyasi Aktörler Ve Partiler. Editörler: Selin M. Bölme, Ufuk Ulutaş. 2012. (SETA Kim Kimdir, sayı: 4). http://file.setav.org/Files/Pdf/filistin%E2%80%99de-siyasi-aktorler-ve-partiler.pdf

Filozoflar Ansiklopedisi. 4 cilt. http://turuz.com/book/title/Filozoflar+Ansiklopedisi-I-II-IIIIV-A-Z_+Cemil+Sena+Onqun

İdealistlerimiz. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2013/12/idealistlerimiz.html

İslam Alimleri Ansiklopedisi. https://archive.org/search.php?query=%22%C4%B0slam%20Alimleri%20Ansiklopedisi%22 * İslam alimleri ansiklopedisi. https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2012/214-(18_Qapiq)_Islam_Alimleri_Ansiklopedisi-Hicri_Birinci_Asir_Alimleri_(Turkiye_Gazetesi_Yayinleri)_(1984).rar

Maraş Meşhurları. Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR. https://docplayer.biz.tr/7663473-Kahramanmaras-il-kultur-ve-turizm-mudurlugu-maras-meshurlari-hazirlayanlar-yasar-alparslan-serdar-yakar.html  ** https://www.akademikbilgisistemi.com/related_documents/18661_159236.pdf

Nasıl öldüler. https://turuz.com/storage/her_konu-2017/1987-Iyi_Unluler-Kotu_Unluler-En_Boyukler_Nasil_Olduler-Malcolm_Forbes-Belkis_Chorakchi_Dishbudaq-2000-276s.pdf

Portreler (1989’da Trt’de Yayınlanan 12 Bölümlük Biyografik Belgesel). 16.05.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/portreler-1989da-trtde-yaynlanan-12.html

Sahabeler ansiklopedisi. https://www.resulullah.org/yazar/sahabeler-ansiklopedisi

Sıradışı 365 kadın. Catherine M. Edmonson. 1998. https://archive.org/details/srads365kadn365w0000unse

Sicilli Osmani -Şairler tezkiresi. 1. https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2011/076-(1)Sicilli_Osmani-shairler_tezkiresi(1).pdf

Sicilli Osmani -Şairler tezkiresi. 2. https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2011/076-(2)Sicilli_Osmani-shairler_tezkiresi(2).pdf

Sicilli Osmani -Şairler tezkiresi. 3. https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2011/076-(3)Sicilli_Osmani-shairler_tezkiresi(3).pdf

Sicilli Osmani -Şairler tezkiresi. 4.https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2011/076-(4)Sicilli_Osmani-shairler_tezkiresi(4).pdf

Son sadrazamlar. 1-4. İbnülemin Mahmud Kemal Inal- http://tarihvemedeniyet.org/2010/06/ibnulemin-son-sadrazamlar.html ** Son sadrazamlar. 2. İbnülemin Mahmud Kemal Inal- Istanbul-1982-579s.  https://turuz.com/book/title/Son+Sadrazamlar-II-%C4%B0bn%C3%BClemin+Mahmud+Kemal+Inal-Istanbul-1982-579s

Şairler ve yazarlar sözlüğü. Şukran Kurdakul. https://turuz.com/book/title/%C5%9Eairler+Ve+Yazarlar+S%C3%B6zl%C3%BC%C4%9Fu++-+%C5%9E%C3%BCkran+Kurdakul

Şeriyye Sicillerine Göre 18.Esrin Ilk Yarısında Balıqesir-1700-1730-Aynur Ünlüyol-1995-247s. https://turuz.com/storage/Turkologi-1-2019/3300-Sheriyye_Sicillerine_Gore_18.Asrin_Ilk_Yarisinda_Baliqesir-1700-1730-Aynur_Unluyol-1995-247s_1.pdf

Talaslılar Kaynakçası. Ankara: 2021. https://tacmemories.org/portfolio-item/talasli-yazarlar-kaynakcasi/ ** http://talasamerikankoleji.com/Content/Upload/files/Talasli-Yazarlar-Kaynakcasi.pdf

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,  Cilt 1: A-İ. http://images.ykykultur.com.tr/upload/document/c20a0e4f-77d8-419b-ab03-4586a91d0ce4.pdf . Cilt 2: K-Z. http://images.ykykultur.com.tr/upload/document/9c733df7-ec9e-43db-96c8-1bcf26adb568.pdf

TBMM Açık Erişim sitesinde albüm araması yapıldığında gelen bazı sonuçlar biyografileri içeriyor. https://acikerisim.tbmm.gov.tr/discover

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://teis.yesevi.edu.tr/

Türk hekimleri biyografisi. 1948. https://turuz.com/storage/2011-her_konu/1209-Turk_Hekimleri_Biyoqrafisi-Fethi_Erden-1948-187s-.pdf

Türk ve dünya ünlüleri ansiklopedisi. Fasikül: 1-40 arası. https://turuz.com/book/title/T%C3%BCrk+Ve+D%C3%BCnya+%C3%9Cnl%C3%BCleri+Ansiklopedisi+40+Cild+Ki%C5%9Filer+D%C3%B6nemler+Ak%C4%B1mlar+Yap%C4%B1tlar

Türkçenin Biyografi Kaynakları. Prof. Dr. Mustafa İsen. https://docplayer.biz.tr/13366698-Turkcenin-biyografi-kaynaklari-prof-dr-mustafa-isen.html

Türkischer Biographischer Index. https://books.google.com.tr/books?id=hKg-rQcBNXsC&pg=PR11&lpg=PR11&dq=%22Atat%C3%BCrk%27%C3%BCn+Do%C4%9Fumunun+100.Y%C4%B1l%C4%B1nda+T%C3%BCrk+Bilim+Adamlar%C4%B1+Katalogu%22&source=bl&ots=EDH0PeK5Eh&sig=aHSh3OVWLFhJJmpnpmVV1KKj6oA&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjBqeuugNHQAhUI2CwKHdIcDCsQ6AEIUjAQ#v=onepage&q&f=false

Ünlü bilim insanları. Ahmet Topçu. 2008.  http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/Tarih/%C3%9Cnl%C3%BCler.pdf

Üsküdar Meşhurlar Ansiklopedisi Madde Listesi. 18.05.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/uskudar-meshurlar-ansiklopedisi-madde.html

Üsküdarlı meşhurlar ansiklopedisi. https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/pages/uskudarli-meshurlar/237

Yazarlar ve şairler sözlüğü. https://www.academia.edu/38907921/Yazarlar_ve_%C5%9Eairler_S%C3%B6zl%C3%BC%C4%9F%C3%BC_736_%C5%9Eair_ve_Yazar%C4%B1n_hayat%C4%B1_ve_eserleri_ile_ilgili_g%C3%BCncellenmi%C5%9F_bilgiler

2

İnternet Arşivi’nde yer alan yerli 49 kitap:

https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Biography%22&&and[]=languageSorter%3A%22Turkish%22&and[]=languageSorter%3A%22Ottoman%20Turkish%22

3

Tezler

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Dizin:Biyografi araması İzin durumu: İzinli araması 1673 tez sonucu veriyor.

4

İlahiyat Makaleler Veritabanı http://ktp.isam.org.tr/makaleilh/findrecords.php :

Makale adı: biyografi araması 108 sonuç veriyor, hayat hikayesi araması 14 sonuç veriyor,

5

İSAM Kütüphanesi Risaleler Veritabanı’nda Yer Alan Dijital Yayınlar

http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm

Arama formunda “konu başlığı” kısmına biyografya yazıldığında oluşan liste;

A lecture for Pakistan. / Perihan Arıburun. — [y.y., t.y.] (İstanbul : Garanti Matbaası, 1967) 16 s. ; 21 cm. 1. Nasrettin Hoca_Biyografya 2. Türk nükte ve gülmecesi 3. Hiciv, Türk

Abdurrahman Şeref Efendi : tercüme-i hali hayat-ı resmiye ve hususiyesi. / Efdalettin. — İstanbul : Halk Matbaası, 1345/1927. 38 s. : fot. ; 19×28 cm. Eser, iki sayfa birarada fotokopi nüshadır. 1. Abdurrahman Şeref Efendi_Biyografya 2. Tanzimat devri, 1839-1876 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 4. Devlet adamları_Osmanlı Devleti

Abdülezel Paşa : merhumun tercüme-i hâli hakkında malûmâttır. / Ali Muzaffer. — İstanbul : Yuvanaki Panayotidis Matbaası, 1315. 14 s. : res. ; 30 cm. 1. Abdülezel Paşa_Biyografya 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 3. Abdülhamit II devri, 1876-1909 4. Devlet adamları_Osmanlı Devleti

Abdülhak Hamid – Süleyman Nazif. / Kemal Reşid. — İstanbul : Kitabhane-i Sudi, 1917. 52 s. ; 18 cm. — (Kitabhane-i Sudi ; 1) 1. Abdülhak Hamid Tarhan_Biyografya 2. Süleyman Nazif_Biyografya 3. Şairler, Türk

Ahmed Midhat Efendi. / hazırlayanlar İbrahim Alaaddin Bey…[ve öte.]. — 148006 — İstanbul : Sebat Matbaası, 1927. 15 s. ; 20 cm. Kitap adı başında: Büyük Adamlar Serisi 1. Ahmed Midhat Efendi_Biyografya

Ahmed Rasim Bey. / Mehmed Celal, 1867-1912. — Dersaâdet : Kasbar Matbaası, 1318. 24 s. 1. Ahmed Rasim_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Türk

Ahval-ı Mahmud Paşa Veli. — İstanbul : İzzet Efendi Matbaası, 1289. 39 s. ; 14 cm. Nüshanın s. 19-22, 27-30 arası eksik 1. Mahmud Paşa_Biyografya

Almanya İmparatoru haşmetli İkinci Wilhelm Hazretleri hayat-ı husûsiye ve siyasiyeleri = S. M. Kaiser Wilhelm II. / Samih Fuad. — Dersaadet : Ahmed İhsan ve Şürekası, 1332. 14 s. 1. Wilhelm, II_Biyografya 2. Krallar, kraliçeler, hükümdarlar, vb. 3. Almanya_Tarihçe

Baltacı Mehmed Paşa ve Büyük Petro : 1711-1911 / Ahmed Refik Altınay. — İstanbul : Matbaa-i Hayriyye, 1911/1329 . 116 s. 1. Sokullu Mehmed Paşa_Biyografya 2. Süleyman I devri (Kanuni), 1520-1566 3. Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566

Barbaros’un hafidi metin Hamidiyenin kahraman kumandanı Rauf Bey. / A. N.. — İstanbul : Meziyet-i İktisadiye Kütübhanesi, 1328. 31 s. : res. 1. Rauf Bey_Biyografya

Bayezid-i Bestami. / Salih Saim, İmamzade. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1315. 18 s. ; 18 cm. 1. Beyazid-i Bestami_Biyografya 2. Mutasavvıflar_Biyografya

Bayezid-i Bestami. / Salih Saim, İmamzade. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1315. 18 s. ; 18 cm. 1. Beyazid-i Bestami_Biyografya 2. Mutasavvıflar_Biyografya

Bediüzzaman Hemedani. / Zeki Megamiz. — İstanbul : Tüccarzade İbrahim Hilmi, 1318/1900. (İstanbul : (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası) 48 s. ; 17 cm. — (Kütüphane-i Hilmi ; 9) 1. Bediüzzaman Hemedani_Biyografya

Bediüzzamanın tarihçe-i hayatı. / Abdurrahman. — 117815 — İstanbul : Necm-i İstikbal Matbaası, 1335. 40 s. ; 19 cm. 1. Said Nursi_Biyografya

Benjamin Franklin / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913 . — 3. bs. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1308. 48 s. ; 16 cm. 1. Franklin, Benjamin_Biyografya 2. Devlet adamları_A.B.D.

Bismark. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 14 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 9) 1. Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898_Biyografya

Bizde maarif-i ibtidaiye. / Osman Zeki. — İstanbul : Şems Matbaası, 1337. 54, 2 s. : res. — (İctimaiyat Kütübhanesi ; 1) 1. Eğitim ve Öğretim_Osmanlı Devleti 2. Biyografya_Osman Zeki

Boş herif / Süleyman Nazif, 1346/1927 . — 2. bs. — İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1910. 14 s. ; 18 cm. 1. Şerif Paşa_Biyografya

Buda. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 12 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 21) 1. Buda_Biyografya

Buffon. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1300. 36 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşâhir ; 7) 1. Buffon_Biyografya 2. Bilim adamları_Biyografya

Büyük Gaziye Darülfünundan küçük bir armağan. — İstanbul : Milliyet Matbaası, 1927 . 32 s. 1. Atatürk, M. Kemal, 1881-1938_Biyografya 2. Türkiye_Devlet başkanları

Büyük kadınlar : küçük kızlara örnek. / E. Ali. — İstanbul : Orhaniye Matbaası, 1336. 40 s. 1. Ashab-ı kiram 2. İslâm dini_Biyografya 3. İslâm ve kadın 4. Kadınlar_Osmanlı Devleti

Cam-ı cem ayin ismiyle silsilename-i selatin-i Osmaniye. / Hasan b. Mahmud Bayati, 886/1481. — Dersaâdet : Kader Matbaası, 1331. 55 s. ; 17 cm. 1. Osmanlı Devleti_Şecereler 2. Esma, Ensâb, Kabail, Küna, Elkab_Biyografya

Cemaleddin Efgani. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 15 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 23) 1. Efgani, Cemaleddin_Biyografya

Cinnet-i meşahir. / Guy de Maupassant. — İstanbul : Matbaa-i Hayriye, 1327. 1. c. (31 s.) ; 19 cm. 1. Biyografya 2. Meşhurlar

Dante’ye. / Mehmed Emin. — İstanbul : Ahmed İhsan Matbaası, 1928. 12 s. ; 27 cm. 1. Türk edebiyatı_Çeşitli yazılar 2. Dante Alighieri_Biyografya

Değerli kumandanlarımızdan Köprülülü Kazım Paşa : çocukluğu ve gençliği-Anadoludaki hayatı-resmi tercüme-i hali ve şahsiyeti. / P. S., 1899-1961. — [İstanbul] : Orhaniye Matbaası, [t.y.] 22 s. ; 30 cm. 1. Köprülülü Kazım Paşa_Biyografya 2. Osmanlı Devleti_Biyografya

Değerli kumandanlarımızdan Yakub Şevki Paşa : Anadoludaki büyük hizmeti-resmi tercüme-i hali ve şahsiyeti. / P. S., 1899-1961. — [İstanbul] : Orhaniye Matbaası, [t.y.] 18 s. ; 30 cm. 1. Yakup Şevki Paşa_Biyografya 2. Osmanlı Devleti_Biyografya

Die an die staatsoberhaupter gerichteten briefe von Propheten Muhammed. / aus dem Türkischen von Bedi Eğilmezler. — [y.y.] : Osmanlı Verlag, [t.y.] 46 s. ; 19 cm. 1. Muhammed, Hz._Biyografya 2. İslam dini_Tarihçe

Divan-ı Hazreti Üftade. / Mehmed Muhyiddin Üftade, 988/1580 ; tabii Bursalı Mehmed Tahir. — İstanbul : Necm-i İstikbal Matbaası, 1328. 32 s. ; 20 cm. Eser, orijinali ve fotokopisi ile birlikte aynı demirbaştadır. Fotokopi nüsha tamdır. Orijinal nüshanın s. 3-14 arası eksik 1. Divan şiiri 2. Üftade, Mehmed Muhyiddin_Biyografya

Diyojen. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1299. 36 s. ; 15 cm. 1. Diyojen (Diogenes)_Biyografya

Edib-i azam Kemal. / Reşad, 1332/1914. — İstanbul : Cihan Matbaası, 1326. 48 s. 1. Namık Kemal_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Türk

el-Feyzü’l-cârî fî ta’rîfi’l-Beyzâvî ve’l-Buhârî. / Kureyşizâde el-Hâc Mehmed Fevzi, 1318/1900. — [y.y., t.y.] 31 s. ; 24 cm. Eser, Kādî Beyzâvî ve Buhârî’nin hayatı anlatılmaktadır. 1. Beyzavi_Biyografya 2. Buhari_biyografya 3. Tefsir ilmi_Biyografya 4. Hadis_Biyografya

Emir Buharî. / Salih Saim, İmamzade. — İstanbul : Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1315. 20 s. 1. Biyografya 2. Mutasavvıflar 3. İslam tasavvufu_Biyografya

Enisü’l-vahdet tahmisü’l-bürdet. / Abbas Fevzi Dağistanî. — İstanbul : Ahmed Efendi Matbaası , 1300 . 37, 1 s. 1. Siyer-i Nebevi 2. Muhammed, Hz._Biyografya

Envarü’l-irfan fi vasf-ı Celil-i Cenab-ı Numan. / İbrahim Zihni. — İstanbul : Matbaa-i Ahmed Kamil, 1326. 30 s. 1. Biyografya_Ulemalar

Esatiz-i elhan : Dede Efendi. / Rauf Yekta Bey. — İstanbul : Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1924/1340. 3. cüz. (121-176 s.) ; 24 cm. 1. Müzisyenler_Biyografya 2. Dede Efendi_Biyografya

Esatiz-i elhan : Hoca Zekai Dede Efendi. / Rauf Yekta Bey. — İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1318. 1. cüz. (53 s.) ; 24 cm. 1. Müzisyenler_Biyografya

Eser-i Akif Paşa. / Âkif Paşa, 1261/1845. — İstanbul : Tatyos Divitciyan Matbaası , 1290. 23 s. ; 20 cm. 1. Akif Paşa_Biyografya 2. Nizam-ı Cedid 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 4. Devlet adamları_Osmanlı Devleti 5. Şairler, Türk

Ezop. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1300. 36 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşâhir ; 8) 1. Ezop_Biyografya

Feylesof Rıza Tevfik. — İstanbul : Reşadiye Matbaası, 1910. 16 s. 1. Rıza Tevfik Bölükbaşı_Biyografya 2. Felsefeciler, Türk

Fihristu Yetimeti’d-dehr li’s-Sealebi. — İstanbul : Matbaa-i Nefaset, 1332. 38, 2 s. ; 20 cm. 1. Arap edebiyatı_Biyografya

Fihristü’l-âsâr. / Kureyşizâde el-Hâc Mehmed Fevzi Efendi, 1318/1900. — [y.y., t.y.] 8 s. ; 24 cm. 1. Fevzi Efendi_Biyografya

Froebel. / Nafi’ Atuf. — İstanbul : İkdam Matbaası, 1330. 24 s. ; 17 cm. 1. Fröbel (Froebel)_Biyografya

Fuzuli hakkında bir iki söz. / İbrahim Aşki. — Dersaâdet : Ali Şükrü Matbaası, 1338. 47 s. ; 18 cm. 1. Fuzuli, Muhammed b. Süleyman el-Bağdadi_Biyografya

Fuzuli. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 14 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 11) 1. Fuzuli_Biyografya 2. Şairler, Türk

Galile. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1299. 36 s. ; 13 cm. — (Kitabhane-i meşahir ; 2) 1. Galile_Biyografya 2. Bilim adamları_Biyografya 3. Astronomlar_Biyografya

Gazi Osman Paşa hazretleri nezdinde yüz gün. — İstanbul : Mihran Matbaası, 1295. 1-32, 49-56 s. Nüshanın s. 33-48 arası eksik 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Gazi Osman Paşa_Biyografya 3. Plevne (Bulgaristan)_Kuşatma, 1877

Gutenberg ve ihtira-ı fenni tab / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913 . — ikinci tab — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1300. 36 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşâhir ; 1) 1. Gutenberg_Biyografya 2. Mucitler_Biyografya 3. Matbaacılar, Alman 4. Bilim adamları_Biyografya

Güzide serdarlarımızdan Muhyiddin Paşa : orduda ve Anadoludaki hayatı resmi tercüme-i hali ve şahsiyeti. / P. S., 1899-1961. — [İstanbul] : Orhaniye Matbaası, [t.y.] 20s. ; 30 cm. 1. Muhyiddin Paşa_Biyografya 2. Osmanlı Devleti_Biyografya

Hacı Bayram-ı Veli / Bursalı Mehmed Tahir b. Rifat, 1344/1925 . — 2. bs. — Dersaâdet : Orhaniye Matbaası, 1341/1925. 14 s. 1. Hacı Bayram-ı Veli_Biyografya

Hacı Bayram-ı Veli / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925 . — 2. bs. — Dersaâdet : Mahmud Bey Matbaası, 1331. 8 s. ; 20 cm. 1. Hacı Bayram-ı Veli_Biyografya

Hacı Bayram-ı Veli / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925 . — 2. bs. — Dersaâdet : Matbaa-i Orhaniye, 1925/1341 . 14 s. 1. Hacı Bayram-ı Veli_Biyografya

Hacı Bayram-ı Veli. / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925. — İstanbul : Necm-i İstikbal Matbaası, 1329. 13 s. 1. Hacı Bayram-ı Veli_Biyografya

Hadikatü’l-Evliya’dan enmuzec-i İmam-ı Azam. / Hocazade Ahmed Hilmi. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1320/1902. 20 s. ; 19 cm. 1. Hanefi Mezhebi_Biyografya 2. Ebu Hanife_Biyoğrafi

Hadikatü’l-evliya’dan silsile-i meşayih-i mevleviye. / Hocazade Ahmed Hilmi. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318. 64 s. 1. İslâm tasavvufu_Biyografya 2. Mevlevilik 3. Mutasavvıflar

Hadikatü’l-evliya’dan Ebü’l-Alemeyn Seyyid Ahmed Rufai. / Hocazâde Ahmed Hilmi. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318. 40 s. 1. Ahmed er-Rifai_Biyografya 2. Rıfailik

Hadikatü’l-evliya’dan pir-i tarikat Ebü’l-Hasan Ali eş-Şazeli ve Sa’dettin Cibavi. / Hocazade Ahmed Hilmi. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318. 62 s. 1. İslam tasavvufu_Biyografya

Hadikatü’l-evliya’dan pir-i tarikat Seyyid Ahmed Bedevi ve Seyyid İbrahim Desuki. / Hocazade Ahmed Hilmi. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318. 48 s. 1. İslam tasavvufu_Biyografya 2. Ahmed el-Bedevi_Biyografya 3. Mutasavvıflar_Biyografya

Hadikatü’l-evliya’dan silsile-i meşayih-i Sühreverdi ve Kübreviye. / Hocazâde Ahmed Hilmi. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318. 47 s. ; 17 cm. 1. İslâm dini_Biyografya

Halis Efendi : bir heykel-i istibdad. / Abdullah Turabi. — İstanbul : [y.y.], 1325. 15 s. ; 18 cm. Nüshanın s. 5-12 arası eksik 1. Mehmed Halis Efendi_Biyografya

Harun er-Reşid. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1300. 36 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşâhir ; 10) 1. Harun er-Reşid_Biyografya 2. Devlet adamları (Padişah, vali, halife, sultan, vezir)_Biyografya 3. Devlet adamları_Abbasiler

Hasan bin Sabbah. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1300. 36 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşâhir ; 6) 1. İsmailiye 2. Hasan Sabbah_Biyografya 3. Mezhepler tarihi_Biyografya 4. Şiilik_Biyografya 5. Alamut

Hazret-i Ali ve Muaviye : Sıffin vakıası. / Hilmizâde İbrahim Rıfat. — Dersaadet : Kasbar Matbaası, 1326. 24 s. ; 19 cm. Not: 1-14. sayfa noksandır. 1. Hulefa-i raşidin 2. İslâm dini_Tarihçe 3. Hazreti Ali_Biyografya 4. İslâm ve siyaset

Hazret-i Ebu Eyyüb el-Ensari. / Ahmed Tevfik İbnülcemal. — İstanbul : (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318/1900. 37 s. 1. Ebû Eyyub el-Ensârî_Biyografya 2. İslâm tarihi_Biyografya

Hazret-i Hüseyin Radıyallahü Anh : Vak’a-i Dilsuz-ı Kerbela. / Hilmizâde İbrahim Rıfat. — Dersaâdet : Vezir Hanında 48 Numaralı Matbaa, 1326. 22 s. ; 19 cm. 1. Hazreti Hüseyin_Biyografya 2. Kerbela

Hazreti İmam A’zam’ın siyasi tercüme-i hali. / Ahmed Reşid Paşa. — Dersaâdet : Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1328. 24 s. ; 21 cm. Fotokopi nüshadır. 1. Hanefi Mezhebi_Biyografya 2. Ebu Hanife_Biyografya

Hazreti Osman şehadeti. / Hilmizâde İbrahim Rıfat. — Dersaâdet : Bâbıâli Caddesi’nde 38 Numaralı Matbaa, 1326. 15 s. ; 19 cm. 1. Hazreti Osman_Biyografya 2. Hulefa-i raşidin

Hazreti Ömer ve adaleti. / Hilmizâde İbrahim Rifat. — 131745 — Dersaâdet : Bâbıâli Caddesi’nde 33 Numaralı Matbaa, 1326. 15 s. ; 21 cm. 1. Ömer, Hz._Biyografya

Hibetullah Sultan ve zevci. / Samih Fethi. — İstanbul : Yeni Osmanlı Matbaası, 1330. 16 s. 1. Hibetullah Sultan_Biyografya 2. Devlet adamları (Padişah, vali, halife, sultan, vezir)_Biyografya 3. Devlet adamları_Osmanlı Devleti

Hikâye-i Ebu Eyyub el-Ensarî (r. a.). — [y.y., t.y.] 16 s. 1. Ebû Eyyub el-Ensârî_Biyografya 2. İslâm tarihi_Biyografya

Hikaye-i Rabia-i Adeviye . — taş baskısı — [y.y., t.y.] 48 s. ; 19 cm. 1. Rabia el-Adeviyye_Biyografya

Hüccetü’l-İslam İmam Gazzali. / Salih Saim. — İstanbul : (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1315. 22 s. 1. Gazzali_Biyografya 2. Akaid ve kelam_Biyografya

İbn Haldun. / Cemil Zeki. — Kostantiniye : Kitabhane-i İslam ve Askeri, 1317. 45 s. ; 17 cm. — (Kitabhane-i Hilmi ; 5) 1. İbn Haldun_Biyografya

İbn-i Sina. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1299. 36 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşâhir ; 24) 1. İbn Sina_Biyografya 2. Felsefeciler, İslam

İbn-i Sina. / Mustafa Kamil Mar’aşi. — Dersaâdet : Kasbar Matbaası, 1307. 15 s. 1. Felsefeciler, İslam 2. İbn Sina_Biyografya 3. Felsefeciler, İslam

İbrahim Gülşeni. / Hocazade Ahmed Hilmi, 1332/1913. — İstanbul : Kütübhane-i Cihan, 1322. 32 s. ; 18 cm. 1. İbrahim Gülşeni_Biyografya

İdare-i Osmaniye zamanında yetişen Kırım müellifleri : Kırımlı meşayih, ulema, şuara, müverrihin, etıbba ve riyaziyyunun teracim-i ahval ve asarından bahistir.. / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925. — İstanbul : Kitabhane-i Sudi, 1335. (İstanbul : Matbaa-i Orhaniye) 38 s. ; 18 cm. 1. Kırım_Biyografya

İmam Gazzali. / Hocazade Ahmed Hilmi, 1332/1913. — İstanbul : Kütübhane-i Cihan, 1322. 79 s. 1. Gazzali_Biyografya 2. Akaid ve kelam_Biyografya

İmam-ı A’zam ve eimme-i selase. / Salih Saim, İmamzade. — İstanbul : Bâbıâli Caddesi’nde 38 Numaralı Matbaa, 1317. 24 s. 1. Ebu Hanife_Biyografya 2. Hanefi Mezhebi_Biyografya

İmam-ı Şafii yahud, Bir hatıra. / Hilmizâde İbrahim Rıfat. — Dersaâdet : Mahmud Bey Matbaası, 1316. 28 s. ; 14 cm.1. Şafii_Biyografya 2. Şafii Mezhebi_Biyografya

İslam filozofu İbn-i Rüşd. / Rızaeddin b. Fahreddin ; trc. Kaya Nuri. — İstanbul : Necm-i İstikbal Matbaası, 1924/1340 . 46 s. 1. İbn-i Rüşd_Biyografya 2. Felsefeciler, İslam 3. Felsefeciler, Arap

İstanbul’un ilk şerefli mümessili Refet Paşa. / Peyami Safa, 1899-1961. — İstanbul : Matbaa-i Orhaniye, [t.y.] 22 s. 1. Refet Paşa_Biyografya

İzmir fatihi, Karahisar ve Dumlupınar muharebeleri galibi Gazi Nureddin Paşa Hazretlerinin tercüme-i hali. / neşr. A. S.. — İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1339. 19, 1 s. : fot. ; 23 cm. 1. Nureddin Paşa_Biyografya 2. Dumlupınar Savaşı, 1922 3. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922

Kamil Paşanın sadareti ve konak meselesi. / İbnülemin Mahmud Kemal, 1377/1957. — İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1328. 32 s. ; 19 cm. 1. Abdülhamit II devri, 1876-1909 2. Sadrazam Kamil Paşa_Biyografya 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922

Karneci (Carnegie). / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 16 s. — (Büyük Adamlar Serisi) 1. Andrew Carnegi_Biyografya 2. İş adamları

Karuzo. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 14 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 6) 1. Enrico Caruso_Biyografya 2. Müzisyenler

Katib Çelebi. / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925. — Dersaâdet : Kanaat Matbaası, 1331. 30 s. ; 17 cm. 1. Katip Çelebi_Biyografya

Kemalü’l-isme : müverrih Fındıklılı İsmet Efendi merhumun menakıbını havidir. / İbnülemin Mahmud Kemal, 1377/1957. — İstanbul : Ruşen Matbaası, 1328. 40 s. ; 18×9 cm. 1. İsmet Efendi, Fındıklılı_Biyografya

Kerime-i muhtereme-i Hazreti Fahri Alem (sas) Hazreti Fatımatü’z-Zehra el-büyük. / Fatma Şadiye. — İstanbul : Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, 1321. 70 s. ; 21 cm. 1. Hazreti Fatıma_Biyografya 2. Muhammed, Hz._Ailesi

Kleopatra. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 16 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 14) 1. Kleopatra_Biyografya 2. Mısır_Tarihçe

Köprülüler : Köprülüzâde Ahmed Paşa / Ahmed Refik, 1880-1937 . — 2. bs. — [y.y.] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1331. 156 s. 1. Ulema vs. (Osmanlı-Türk) _Biyografya 2. Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa_biyografya

Kristof Kolomb. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 15 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 17) 1. Kaşifler_Biyografya 2. Keşifler (Coğrafya)

Külliyat-ı teracim-i ahval-i Esadiyye. / Yusuf Şetvan. — [y.y., t.y.] 22, 1 s. ; 24 cm. 1. İslâm dini_Biyografya

Le guet-apens du Ier Decembre 1916 a Athenes : documents. — Geneve : L’Union Hellenique de Suisse, [1917]?. 48, [6] s. ; 24 cm. 1. Venizelos, Eleutherios, 1864-1936_Biyografya 2. Yunanistan_Tarihçe 3. Dünya Savaşı, 1914-1918_Yunanistan

Luvi Pastör. / Ali Vehbi. — Beyrut : Sabra Matbaası, 1918. 32 s. ; 17 cm. 1. Pasteur, Louis_Biyografya 2. Doktorlar_Biyografya 3. Bilim adamları_Biyografya

Mecmua-i tekâyâ. / Ahmed Münib, Bandırmalızade. — İstanbul : Alem Matbaası, 1307. 16 s. ; 22 cm. 1. İslam tasavvufu_Biyografya 2. Mutasarrıflar

Menakıb-ı Hazreti İmam Şafii yahut, bir hatıra / Hilmizade İbrahim Rifat . — 2. bs. — Dersaâdet : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318. 48 s. ; 21 cm. 1. Şafii_Biyografya 2. Şafii Mezhebi_Biyografya

Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr. / İlyas b. İlyas Şücaüddin Niyazi. — İstanbul : Tabhane-i Amire, 1261. 49 s. 1. Hallac-ı Mansur_Biyografya 2. Mutasavvıflar_Biyografya 3. İslâm tasavvufu_Yorum ve yapısı

Merhum Namık Kemal bey. / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Dersaâdet : [y.y.], 1326. 24 s. 1. Namık Kemal_Biyografya

Meryem Ana hutbelerine reddiye : ikazü’l-mü’minin fi reddi’s-salibin. / Seyyid Hasan Sabri Hadimi. — Dersaâdet : Matbaa-i Ahmed Kamil, 1331. 30 s. ; 16 cm. 1. Meryem, Hz._Biyografya

Meşahir-i İslam : Gazi Evrenos Bey. / Hamid Vehbi. — İstanbul : Mihran Matbaası, 1301. 26. cüz (801-976 s.) ; 17 cm. 1. Gazi Evrenos Bey_Biyografya 2. İslam dini_Biyografya

Meşâhir-i mühendisin-i Arabdan Beni Musa’nın tercüme-i hâlleri bazı ameliyat-ı mahsûsaları. / Şerefüddin, 1367/1947. — İstanbul : Asır Matbaası, 1323. 31 s. ; 17 cm. 1. Doktorlar_Bibliyografya 2. Mühendisler_Biyografya 3. Bilim adamları_Biyografya

Meşayih-i Osmaniyeden sekiz zatın teracim-i ahvali. / Bursalı Mehmed Tahir. — [İstanbul] : (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318/1900. 48 s. 1. Osmanlı Devleti_Biyografya

Mevlana Celaleddin Rumi. / Osman Behcet. — İstanbul : Evkaf Matbaası, 1336. 51 s. ; 21 cm. 1. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin_Biyografya 2. Mutasavvıflar 3. İslam tasavvufu_Biyografya 4. Mevlevilik

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şemseddin Tebrizi / Salih Saim Unar . — 2. bs. — İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1317/1899. 22 s. ; 20 cm. 1. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin_Biyografya 2. Mutasavvıflar 3. İslam tasavvufu_Biyografya 4. Mevlevilik 5. Şemseddin Tebrizi_Biyografya

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şemseddin Tebrizi. / Salih Saim Unar. — İstanbul : Alem Matbaası, 1312. 22 s. 1. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin_Biyografya 2. Mutasavvıflar 3. İslam tasavvufu_Biyografya 4. Mevlevilik 5. Şemseddin Tebrizi_Biyografya

Mınakyan Efendinin ellinci sene-i devriyesi yadigarı = Martiras Mınakyan’ın hayat hikayesi 1839 Balat doğumlu : sahne hayatının ellinci yılı hatırası : 1857-1912. — İstanbul : Arşak Garoyan Matbaası, 1328/1912. 12, 10, 12 s. ; 30 cm. 1. Ermeni tiyatrosu 2. Mınakyan Efendi (Mınakyan, Martiras)_Biyografya

Midhat Paşa’nın vasiyetnamesi ve şahadeti. / Mehmed Rüşdi. — Dersaâdet : Matbaa-i Kader, 1325. 23 s. ; 19 cm. 1. Midhat Paşa_Biyografya

Miftâh-ı ziyaret ve adâbı. — İstanbul : Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1339 . 13 s. 1. Kabir ziyareti 2. Kutsal yerler_Ziyaretler 3. Ebû Eyyub el-Ensârî_Biyografya

Mimar Sinan. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 14 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 19) 1. Sinan, Mimar_Biyografya

Mir’at-ı Hazret-i Muhyiddin b. Arabi. / Hocazade Ahmed Hilmi, 1332/1913. — İstanbul : (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1315. 16 s. ; 16 cm. 1. İbnü’l-Arabi_Biyografya 2. İslâm dini_Biyografya

Mir’at-ı Seyyid Ahmed er-Rifai. / Hafız Nuri. — İstanbul : Hurşid Matbaası, 1319/1901. 30 s. ; 18 cm. 1. Ahmed er-Rifai_Biyografya 2. Mutasavvıflar_Biyografya 3. Rifailik

Mir’at-ı sicill-i memurin-i Osmaniye veya inkılab-ı ahir-i Osmanideki rical-i afife-i devlet. — İstanbul : Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, 1325/1909. 1. cüz (32, [2] s.) : fot. ; 30 cm. Fotokopi nüshadır. (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1. Osmanlı Devleti_Biyografya

Mir’at-ı Bayezid Bestami ve Ebu’l-Hasan el-Harkani. / Hocazâde Ahmed Hilmi. — Dersaâdet : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1319 . 51 s. 1. Mutasavvıflar 2. İslam tasavvufu_Biyografya

Moliere. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 16 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 4) 1. Moliere, Jean Baptiste Poguelin_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Fransız

Muallim Naci. / [Hüseyin Avni]. — İstanbul : Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1311. 16 s. 1. Muallim Naci_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Türk 3. Tanzimat edebiyatı

Muallim Naci. / Selahi. — İstanbul : (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1310. 60 s. 1. Muallim Naci_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Türk

Muallim-i sânî Farabî. / Karodovo ; mütercimi Mehmed Ali Aynî. — İstanbul : Âmire Matbaası, 1332. 73 s. 1. Farabi, Ebu Nasr Muallim-i Sani Muhammed b. Muhammed B.Tarhan_Biyografya

Muhterem Hariciye Vekilimiz İsmet Paşa. / P. S., 1899-1961. — İstanbul : Orhaniye Matbaası, [t.y.] 22 s. ; 16 cm. 1. İsmet Paşa_Biyografya 2. Osmanlı Devleti_Uluslararası ilişkiler

Muhterem heyet-i vekiliye reisimiz Rauf Bey. / P. S., 1899-1961. — İstanbul : Matbaa-i Orhaniye, [t.y.] 19 s. : fot. 1. Orbay, Hüseyin Rauf_Biyografya 2. Devlet adamları_Osmanlı Devleti 3. Devlet adamları, Türk

Muhyiddin-i Arabî ve sair bazı efâhim-i İslâmiye. / Salih Saim. — İstanbul : (A. Asaduryan) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1315. 18 s. 1. İbnü’l-Arabi, Muhyiddin_Biyografya 2. İslam tasavvufu_Biyografya 3. Mutasavvıflar

Musavver teracim-i ahval-i meşahir-i rical : David Livingston. / mütercim Hasan Celaleddin. — İstanbul : Ahter Matbaası, 1308. 1. Kısım 1. defter (31 s.) 1. Biyografya 2. Meşhurlar

Musavver teracim-i ahval-i meşahir-i rical : James Cook. / mütercim Hasan Celaleddin. — İstanbul : Ahter Matbaası, 1308. 1. Kısım 2. defter (28 s.) 1. Biyografya 2. Meşhurlar

Musavver teracim-i ahval-i meşahir-i rical : Jean François de le Perouse. / mütercim Hasan Celaleddin. — İstanbul : Ahter Matbaası, 1308. 1. Kısım 3. defter (30 s.) 1. Biyografya 2. Meşhurlar

Mübeccel serdarımız Fevzi Paşa. / P. S., 1899-1961. — [İstanbul] : Orhaniye Matbaası, [t.y.] 22 s. ; 30 cm. 1. Fevzi Paşa_Biyografya 2. Osmanlı Devleti_Biyografya

Mülahhas şemail-i Hazret-i Muhammed sallallahu aleyh-i ve’s-sellem. / Eyüb Sabri b. Cemil Yalkut. — Üsküp : Kosova Matbaası, 1325. 32 s. ; 18 cm. 1. Muhammed, Hz._Şemail 2. Muhammed, Hz._Biyografya

Müverrihin-i Osmaniyeden Ali ve Katib Çelebi’nin terceme-i halleri. / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925. — Selânik : Hamidiye Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1322. 47 s. 1. Katip Çelebi_Biyografya 2. Ali_Biyografya

Naili-i Kadim. / Müstecabizade İsmet Bey, 1336/1917. — İstanbul : Feridiye Matbaası, 1900/1318. 39 s. ; 20 cm. Fotokopi nüshadır. 1. Naili_Biyografya

Namık Kemal. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 12 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 24) 1. Namık Kemal_Biyografya

Namık Kemal. / Süleyman Nazif, 1346/1927. — 156180 — Dersaâdet : İkdam Matbaası, 1340/1922. 52 s. 1. Namık Kemal_Biyografya

Napolyon. / Ebüzziya Mehmed Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1299. 36 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşahir ; 3) 1. Napolyon Bonapart_Biyografya 2. Napoleon Bonaparte_Biyografya 3. Fransa_Tarihçe

Napolyon. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 16 s. 1. Napolyon Bonapart_Biyografya 2. Napoleon Bonaparte_Biyografya 3. Fransa_Tarihçe

Napolyon’un asar-ı müntahabesi. / Napoleon Bonaparte ; mütercimi Ahmed Refik. — İstanbul : Tüccarzade İbrahim Hilmi, 1318. (İstanbul : Kitabhane-i İslam ve Askeri – İbrahim Hilmi) 53 s. ; 12 cm. — (Kitabhane-i Hilmi ; 18) 1. Bonaparte, Napolyon_Biyografya 2. Fransa_Tarihçe

Nedim. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 13 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 15) 1. Nedim_Biyografya 2. Şairler, Türk

Nevruz Bey’in tercüme-i hâli. / Namık Kemal, 1840-1888. — İstanbul : La Türki ve Şark Matbaası, 1292 . 86 s. 1. Nevruz Bey_Biyografya

On dördüncü asrın Türk muharrirleri : Ekrem Bey. / İsmail Hakkı. — İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1308 . 2. defter (88 s.) 1. Yazarlar, Türk 2. Recaizade Mahmud Ekrem_Biyografya

Öksüzler babası : Pestalozzi. / Fritz Eisler ; mütercimi Mustafa Rahmi [Balaban]. — İstanbul : Matbaa-i Amire, 1339. 45 s. ; 20 cm. 1. Pestalozzi, Johann Heinrich, 1746-1827_Biyografya

Pasteur. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 16 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 10) 1. Pasteur, Louis_Biyografya 2. Doktorlar_Biyografya 3. Bilim adamları_Biyografya

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa şanındadır. / Hikmet. — İstanbul : Basiret Gazetesi Matbaası, 1294. 40 s. 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Gazi Osman Paşa_Biyografya 3. Plevne (Bulgaristan)_Kuşatma, 1877

Plevne kahramanlarından Miralay Yunus Bey. / M. Emin. — [y.y. : y.y.], 1325. 46 s. ; 18 cm. 1. Miralay Yunus Bey_Biyografya

Razi : İmam Fahreddin Razi’nin tercüme-i halini muhtevidir. / M. Zühdi. — İstanbul : Kasbar Matbaası, 1306. 48 s. 1. Akaid ve kelam_Biyografya 2. Fahreddin er-Razi_Biyografya

Risale-i evsaf-ı Peygamber Aleyhisselâm. — [y.y., t.y.] 14 s. 1. Biyografya 2. Siyer-i Nebevi

Rodin. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 13 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 8) 1. Rodin_Biyografya 2. Heykeltraşlar, Fransız

Rokfeller. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 13 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 18) 1. John D. Rockefoller_Biyografya 2. İş adamları

Ruhü’l-beyan müellifi Bursalı İsmail Hakkı hakkında bir tedkik. / Mehmed Ali Ayni, 1869-1945. — İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1928. 24 s. ; 24 cm.1. İsmail Hakkı Bursevi_Biyografya

Seyyid Yahya eş-Şirvani. / Hocazade Ahmed Hilmi, 1332/1913. — İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1319. 39 s. ; 18 cm. 1. Seyid Yahya eş-Şirvani_Biyografya 2. Halvetilik

Silistre kahramanlarından Rif’at Paşa. / M. Emin. — Dersaadet : Numune-i Tıbaat Matbaası, 1327. 40 s. 1. Rif’at Paşa_Biyografya

Silsile-nâme / Musavvir Hüseyin . — TIP — Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü ; Vakıfbank, 2000. 40, 40 s. ; 28 cm. Ankara: Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi, Dno. 1872’nin tıpkıbasımı Beraberinde 40 sayfalık çevrimyazısı da mevcuttur. 1. Peygamberler 2. Muhammed, Hz._Biyografya 3. Padişahlar

Simpson ve Lister. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 16 s. – (Büyük Adamlar Serisi ; 16) 1. Biyografya_Tıp 2. James Young Simpson_Anestezi 3. Joseph Lister_Antiseptik

Siret ve seciye teşkili hakkında vesaya-yı ameliyye. / John R. Mut, Şervud Eddy. — İstanbul : Agob Matyosyan Matbaası, 1920. 36 s. ; 18 cm. 1. İsabilim 2. İsa, Hz._Biyografya

Siyer-i Faruk. / Ruscuklu Hayri, Ruscuklu. — İzmir : Aydın Matbaası, 1303. 51 s. 1. Ömer, Hz._Biyografya 2. Hulefa-i Raşidin 3. İslâm tarihi_Biyografya

Sokullu Mehmed Paşa. / Ali Seydi Bey, 1352/1933. — Dersaâdet : Kanaat Matbaası, 1909/1327 . 59 s. ; 18 cm. Birlikte ciltlenmiş; Alemdar Mustafa Paşa / Ali Seydi Bey. — İstanbul : Kanaat Matbaası, 1911/1329 . 74 s.

Sübhatü’l-ahbâr min zübdeti’l-âsâr = Sübhatü’l-ahbâr ve tuhfetü’l-ebrâr. / Derviş Mehmed b. Şah Ramazan. — İstanbul : [y.y.], [t.y.] 40 s. ; 28 cm. II. Mahmud devrine kadar ulaşan elimizdeki nüsha, Sübhatü’l-ahbâr min zübdeti’l-âsâr adıyla taşbaskı olarak iki defa yayımlanmıştır (İstanbul, ts., 1289) 1. Esma, Ensab, Kabail, Küna, Elkab_Biyografya

Süleyman Paşa. / Süleyman Nazif, 1346/1927. — Bağdad : Darüsselam Matbaası, 1328/1910. 1, 22 s. ; 21 cm. 1. Süleyman Paşa_Biyografya

Şehadet-i Hüseyin b. Ali. / İbrahim Vasıf. — İstanbul : Metin Matbaası, 1327. 24 s. 1. Hüseyin, Hz._Biyografya

Şehid-i mübeccel Abdü’l-Ezel Paşa’nın hayatı ve şehadeti. / der. Mustafa Özkul. — 156913 — [y.y. : y.y.], [1975]. 28 s. ; 20 cm. 1. Abdü’l-Ezel Paşa_Biyografya

Şehzade Cem. / Mehmed Tevfik, 1855-1915. — İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1327. 50 s. ; 18 cm. 1. Cem Sultan_Biyografya 2. Beyazıt II devri, 1481-1512

Şeyh İmam Busirî Aleyhi Rahmetullahi’l-ganiyyi’l-muğnî Hazretleri’nin tercüme-i hâl ve menâkıbı. / Hayrullah Nedim. — Bursa : Matbaa-i Emirî, 1322/1324. 8 s. 1. Busiri_Biyografya 2. Arap edebiyatı

Şeyh Sa’di / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.] . — 2. bs. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 16 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 2) 1. Şeyh Sadi_Biyografya 2. İran edebiyatı

Şeyh-i Ekber’i niçin severim?. / Mehmed Ali Ayni, 1869-1945. — İstanbul : Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1339-1341. 87, 1 s. ; 20 cm. 1. İbn Arabi_Biyografya 2. Felsefeciler, İslâm 3. Felsefe, İslâm

Şeyhülislâm-ı meşhûr Zenbilli Ali Efendi Aleyhi Rahmetullahi’l-Meliki’l-müteâl Hazretleri’nin tercüme-i hâl ve menâkıbı. / Hayrullah Nedim Efendi. — Bursa : Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1322. 7 s. 1. Zenbilli Ali Efendi_Biyografya 2. Şeyhülislamlar

Şimâli Türk ediblerinden Ayaz İshakî. / N. A.. — İstanbul : Tanin Matbaası, 1328. 56 s. 1. Ayaz İshaki_Biyografya

Tabakat ve adab-ı müfessirin. / Sırrı Paşa, Giridi, 1313/1895. — 127065 — Dersaâdet : Matbaa-i Osmaniye, 1312. 30 s. ; 20 cm. + 1 ad. res.1. Müfessirler 2. Tefsir ilmi_Biyografya

Tabakât-ı fukaha. / Mehmed Tevfik. — İstanbul : İkbal-i Millet Matbaası, 1325. 20 s. 1. Fıkıh, Genel_Biyografya

Tarihçe-i aktab 1333. / Ahmed Remzi, 1872-1944. — Dımaşk : et-Terakki Matbaası, 1334/1918. 16 s. ; 20X29 cm. 1. Mevlana Celaleddin-i Rumi_Biyografya

Tarihçe-i inkılâb yahud, Çerkes Hasan’ın tercüme-i hâli. / [Ahmet Mithad], 1844-1912. — İstanbul : Yeni Osmanlı Kütübhanesi, [t.y.] 15 s. 1. Çerkes Hasan_Biyografya

Tenşitü’l-muhibbin bi menakıb-ı Hoca Hüsameddin. / Hasirizade Mehmed Elif Efendi, Hasirizade, 1345/1927. — İstanbul : Matbaa-i Bahriye, 1342. 55 s. ; 20 cm. 1. Hoca Hüsameddin_Biyografya 2. Mutasavvıflar

Teracim-i ahval-i evliya. / Salih Saim. — Dersaâdet : Kasbar Matbaası, 1307. 29 s. ; 19 cm. 1. Evliyalar_Biyografya 2. Evliya tezkireleri

Teracim-i ahval-i meşahir yahud ; Zamanımız Osmanlı üdeba ve muharririni : Ahmed Midhat Efendi. / Ali Muzaffer. — Dersaâdet : Kasbar Matbaası, 1317. 28 s. ; 30 cm. 1. Ahmed Midhat Efendi_Biyografya 2. Edebiyatçılar

Teracim-i ahval-i meşahir. / Reşad Faik, 1332/1914. — İstanbul : Asır Matbaası, 1313. 52 s. 1. Şairler, Türk 2. Edebiyatçılar, Türk 3. Türk edebiyatı_Biyografya

Terâcim-i ahvâl-i Yavuz Sultan Selim. / Namık Kemal, 1840-1888. — Dersaâdet : [y.y.], [t.y.] 14 s. 1. Selim I (Yavuz) devri, 1512-1520_Biyografya 2. Devlet adamları_Osmanlı Devleti

Tercüme-i ahvâl-i Hace Hafız-ı Şirâzî. / Cevrî İbrahim Çelebi, 1065/1654. — İstanbul : Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası, 1286. 15 s. 1. İran edebiyatı_Biyografya

Tercüme-i hâl ve fezâil-i şeyhü’l-ekber Muhyiddin-i Arabî / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925 . — 2. bs. — Dersaâdet : Necm-i İstikbal Matbaası, 1329. 47 s. 1. İbnü’l-Arabi, Muhyiddin_Biyografya 2. İslam tasavvufu_Biyografya 3. Mutasavvıflar

Tercüme-i hâl ve fezâil-i şeyhü’l-ekber Muhyiddin-i Arabî. / Bursalı Mehmed Tahir. — Kostantiniye : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1316. 56 s. — (Kitabhane-i Hilmi ; 1) 1. İbnü’l-Arabi, Muhyiddin_Biyografya 2. İslam tasavvufu_Biyografya 3. Mutasavvıflar

Tercüme-i hal-i Emir Nevruz. / Namık Kemal, 1840-1888. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1305. 56 s. 1. Emir Nevruz_Biyografya

Tercüme-i hal-i hazret-i Emir Sultan : kuddise sirruh el-mennan. / Baldırzade Mehmed Efendi, 1060/1650 ; der. Hayrullah Nedim Efendi. — Bursa : Bursa Vilayet Matbaası, 1307. 26 s. ; 21 cm. 1. Emir Sultan_Biyografya

Tercüme-i hal-i şeyh İsmail Hakkı. / Baldırzade Mehmed Efendi, 1060/1650 ; der. Hayrullah Nedim Efendi. — Bursa : Bursa Vilayet Matbaası, 1307. 16 s. ; 18 cm. 1. İsmail Hakkı, Şeyh_Biyografya

Tevfik Fikret ve ahlakı. / Mehmed Fuad Köprülü, 1890-1966. — İstanbul : Kanaat Matbaası, 1918. 40 s. ; 21 cm. 1. Tevfik Fikret_Biyografya 2. Türk edebiyatı_Biyografya

Tolstoy. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 15 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 22) 1. Tolstoy, Lev Nikolayeviç_Biyografya

Türkiye’nin mazisi ve istikbali. / Midhat Paşa, 1302/1884. — Dersaâdet : Kitabhane-i Askeri, 1326. 32 s. 1. Abdülaziz devri, 1861-1876 2. Midhat Paşa_Biyografya 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922

Ulema-i Osmaniye’den altı zatın tercüme-i hali. / Bursalı Mehmed Tahir, 1344/1925. — İstanbul : Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, 1321. 39 s. ; 16 cm. — (Kitaphane-i Hilmi ; 22) 1. Osmanlı_Biyografya 2. Mehmed Muhyiddin Kafiyeci 3. Dede Cöngi 4. Birgivi Mehmed Efendi 5. Mehmed İsa Efendi 6. Yusufzade Abduh Hilmi Efendi 7. Mehmed Ebu Said Hadimi

Ümmü’l-mü’minin Hazret-i Aişe es-Sıddika radıyallahu teala anha. / Fatma Şadiye. — İstanbul : Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, 1322. 70 s. ; 18 cm. 1. Aişe, Hz._Biyografya 2. Muhammed, Hz._Ailesi 3. İslâm tarihi_Biyografya

Vasiyetname-i siyasi. / Mehmed Fuad Paşa Keçecizade. — Geneve : Mizan Matbaası, 1314. 29 s. 1. Ulema vs. (Osmanlı-Türk) _Biyografya

Velayetname. / Hacı Bektaş Veli, 669/1271 [?]. — [y.y., t.y.] 93 s. 1. Hacı Bektaş-ı Veli_Biyografya 2. Alevilik 3. Bektaşilik

Velayetname. / Hacı Bektaş-ı Veli, 669/1271 [?]. — İstanbul : [y.y.], [t.y.] 57 s. 1. Hacı Bektaş-ı Veli_Biyografya 2. İslam tasavvufu_Biyografya 3. Mutasavvıflar

Victor Hugo. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 14 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 7) 1. Hugo, Victor_Biyografya 2. Fransız edebiyatı_Biyografya

Yahya (bin Halid bin Bermek). / Ebüzziya Tevfik, 1331/1913. — Kostantiniye : Matbaa-i Ebüzziya, 1300. 34 s. ; 15 cm. — (Kitabhane-i meşahir ; 9) 1. Yahya b. Halid b. Bermek_Biyografya 2. Abbasiler

Yenikapı Mevlevihanesi postnişini Şeyh Celaleddin Efendi merhum. / Mehmed Tahir, 1371/1951. — İstanbul : Matbaa-i Mekteb-i Sanayi, 1326. 48 s. ; 22 cm. 1. Celaleddin Efendi_Biyografya

Zevce-i muhtereme-i hazret-i Fahr-i alem sallalahu aleyhi ve sellem ümmü’l-mü’minin Hazreti Haticetü’l-Kübra radıyallahu teala anha. / Fatma Şadiye. — İstanbul : Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, 1322. 56 s. ; 18 cm. 1. Hazreti Hatice_Biyografya 2. Muhammed, Hz._Ailesi

Zevce-i muhtereme-i Hazreti fahri alem sallalahu aleyhi ve sellem ümmü’l-mü’minin Hazreti Ümm-i Habibe radıyallahu teala anha. / Fatma Şadiye. — İstanbul : Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, 1324. 29 s. ; 16 cm. 1. Hazreti Hatice_Biyografya 2. Muhammed, Hz._AilesiZiya Gökalp. / İbrahim Alaaddin Gövsa…[ve öte.]. — İstanbul : Akşam Matbaası, 1927. 10 s. — (Büyük Adamlar Serisi ; 25) 1. Gökalp, Ziya_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Türk 3. Felsefeciler, Türk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir