Kategoriler
Uncategorized

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Yayınladığı Bibliyografyalar

(1979-2001)

13.1.2022

Derleme kaynağı:

https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx

1

Alfabetik Liste

Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kaynaklar) / haz. İsmet Binark. – Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979. – LXXIX, 285 s. – (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 2. Gn. no. 042). CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kaynaklar) 1979-1994 = A Bibliography on Archival Studies (Includes Turkish and Foreign Sources) 1979-1994. C. III., Ankara, 1995. CCVII+1529 s. Yayın no: 14 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Batı Trakya Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Western Thrace Turks. Ankara, 1996. LXX+ 329 s. Yayın no: 17 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Bosna – Hersek Bibliyografyası = A Bibliography of Bosnia-Herzegovina. C. II., Ankara: 1995. LII+1299 s. Yayın no: 16 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Bosna – Hersek Bibliyografyası = Bosnia – Herzegovina Bibliography. Ankara, 1993. XLVI+410 s. Yayın no: 8 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Çevre Bibliyografyası. Ankara, 1995. LIX+258 s. Yayın nu: 15 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Ege Sorunu Bibliyografyası = A Bibliography of the Aegean question. Ankara, 1997. L+190 s. Yayın no: 20 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Irak Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Iraqi Turks. Ankara, 1994. LXVII, 426 s. Yayın no: 12 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi, (1878-1923), haz. Dr. Recep Karacakaya, İstanbul, 2001, XVI+262 s. Yayın no: 52 OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish Cypriots. C. II. Ankara, 2000, LIII+1191 s. Yayın no: 21 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Bibliyografyası = A Bibliography of relations between Turkey – European Union. Ankara, 2001. XXXV+808 s. Yayın no: 23 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Türkiye – Avrupa Topluluğu Bibliyografyası (1957-1990) = Turkey – European Community Bibliography (1957-1990). Ankara, 1990. XLVII+837 s. Yayın no: 2 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Türkiye – Avrupa Topluluğu Bibliyografyası, C. II. (1990-1992) = Turkey – European Community bibliography C. II. (1990 – 1992). – Ankara, 1992. XXXIII+150 s. Yayın no: 7 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Türkiye Dışındaki Türk Vatandaşları Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish citizens out of Turkey. Ankara, 1993. XXXIX+187 s. Yayın no: 10 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası = A Bibliography of Turks out of Turkey. C. II., Ankara, 1992. LXV+1379 s. Yayın no: 5 C. 1.: Genel / Altay – Sibirya Türkleri / Batı Türkleri, C. 2.: Doğu Avrupa Türkleri / Türkistan Türkleri. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

………………..

Basında Dış Türkler, C. I., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1990. Ankara, 1991. XVIII+222 s. Yayın no: 3 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Basında Dış Türkler, C. II., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1991. Ankara, 1992. XVIII+229 s. Yayın no: 4 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Basında Dış Türkler, C. III. Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1992. Ankara, 1993. XII+506 s Yayın no: 9 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Basında Dış Türkler, C. IV. Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1993. Ankara, 1994. XX+482 s. Yayın no: 13 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Basında Dış Türkler, C. V., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1994 – 31 Aralık 1995. Ankara, 1996. XXIII+612 s. Yayın no: 19 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Basında Dış Türkler, C. VI. Bibliyografya, (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1996 – 30 Haziran 2000. Ankara, 2001. XXII+510 s. Yayın no: 22 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Basında Körfez Savaşı Sonrası Gelişmeler, Bibliyografik Tarama (makale, yorum ve haberler). Ankara, 1990-1991. Yayın no: 1/1-16 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

İç ve Dış Basında Karabağ Olayları, C. I. Bibliyografya – (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 30 Nisan 1992. Ankara, 1992. VI+88 s. Yayın no: 6/1 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

İç ve Dış Basında Karabağ Olayları, C. II. Bibliyografya – (makale, yorum ve haberler): 1 Mayıs – 30 Haziran 1992. Ankara, 1992. VII+75 s. Yayın no: 6/2 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

2

Yayın Tarihine Göre Liste

1979

Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kaynaklar) / haz. İsmet Binark. – Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979. – LXXIX, 285 s. – (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 2. Gn. no. 042). CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

1990

Basında Körfez Savaşı Sonrası Gelişmeler, Bibliyografik Tarama (makale, yorum ve haberler). Ankara, 1990-1991. Yayın no: 1/1-16 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Türkiye – Avrupa Topluluğu Bibliyografyası (1957-1990) = Turkey – European Community Bibliography (1957-1990). Ankara, 1990. XLVII+837 s. Yayın no: 2 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

1991

Basında Dış Türkler, C. I., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1990. Ankara, 1991. XVIII+222 s. Yayın no: 3 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

1992

Basında Dış Türkler, C. II., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1991. Ankara, 1992. XVIII+229 s. Yayın no: 4 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

İç ve Dış Basında Karabağ Olayları, C. I. Bibliyografya – (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 30 Nisan 1992. Ankara, 1992. VI+88 s. Yayın no: 6/1 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

İç ve Dış Basında Karabağ Olayları, C. II. Bibliyografya – (makale, yorum ve haberler): 1 Mayıs – 30 Haziran 1992. Ankara, 1992. VII+75 s. Yayın no: 6/2 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Türkiye – Avrupa Topluluğu Bibliyografyası, C. II. (1990-1992) = Turkey – European Community bibliography C. II. (1990 – 1992). – Ankara, 1992. XXXIII+150 s. Yayın no: 7 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası = A Bibliography of Turks out of Turkey. C. II., Ankara, 1992. LXV+1379 s. Yayın no: 5 C. 1.: Genel / Altay – Sibirya Türkleri / Batı Türkleri, C. 2.: Doğu Avrupa Türkleri / Türkistan Türkleri. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

1993

Basında Dış Türkler, C. III. Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1992. Ankara, 1993. XII+506 s Yayın no: 9 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Bosna – Hersek Bibliyografyası = Bosnia – Herzegovina Bibliography. Ankara, 1993. XLVI+410 s. Yayın no: 8 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Türkiye Dışındaki Türk Vatandaşları Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish citizens out of Turkey. Ankara, 1993. XXXIX+187 s. Yayın no: 10 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

1994

Basında Dış Türkler, C. IV. Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak – 31 Aralık 1993. Ankara, 1994. XX+482 s. Yayın no: 13 Mevcudu kalmamıştır. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Irak Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Iraqi Turks. Ankara, 1994. LXVII, 426 s. Yayın no: 12 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

1995

Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kaynaklar) 1979-1994 = A Bibliography on Archival Studies (Includes Turkish and Foreign Sources) 1979-1994. C. III., Ankara, 1995. CCVII+1529 s. Yayın no: 14 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Bosna – Hersek Bibliyografyası = A Bibliography of Bosnia-Herzegovina. C. II., Ankara: 1995. LII+1299 s. Yayın no: 16 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Çevre Bibliyografyası. Ankara, 1995. LIX+258 s. Yayın nu: 15 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

1996

Batı Trakya Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Western Thrace Turks. Ankara, 1996. LXX+ 329 s. Yayın no: 17 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Basında Dış Türkler, C. V., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1994 – 31 Aralık 1995. Ankara, 1996. XXIII+612 s. Yayın no: 19 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

1997

Ege Sorunu Bibliyografyası = A Bibliography of the Aegean question. Ankara, 1997. L+190 s. Yayın no: 20 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

2000

Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish Cypriots. C. II. Ankara, 2000, LIII+1191 s. Yayın no: 21 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

2001

Basında Dış Türkler, C. VI. Bibliyografya, (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1996 – 30 Haziran 2000. Ankara, 2001. XXII+510 s. Yayın no: 22 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi, (1878-1923), haz. Dr. Recep Karacakaya, İstanbul, 2001, XVI+262 s. Yayın no: 52 OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir

Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Bibliyografyası = A Bibliography of relations between Turkey – European Union. Ankara, 2001. XXXV+808 s. Yayın no: 23 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

………………

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı Rehberi. Ankara, 1994. III+6+7 s. Yayın no: 11 Mevcudu kalmamıştır.  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI. https://www.devletarsivleri.gov.tr/cdn?fileId=216

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı Rehberi. gnşlm. 2. bsk. Ankara, 1996. VII+23+10 s. Yayın no: 11 Mevcudu kalmamıştır. https://www.devletarsivleri.gov.tr/cdn?fileId=217

Aşçı, Arif. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi’nin Bilgi Merkezleri Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi. Ankara, 1996. 15 s. Yayın nu: 18 DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI. https://www.devletarsivleri.gov.tr/cdn?fileId=224

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir