Fehmi Dinçer Yazıları Kaynakçası

(Yayın tarihine göre)

24.3.2024

1985

Dekomposizyon (Klasik Ayrıştırma), Census II ve Foran Tahminleme Yöntemleri. 1985

Holt, Winters Ve Brown Üstel Düzeltme Yöntemi. 1985

1987

Enflasyon Koşullarında Optimal Portföy Seçimi. 1987

1988

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Hisse Senedi Fiyat Belirleme Sisteminin İşleyişi. Desiyab Bülteni. 1988

Hisse Senedi Fiyat İndeksleri. DESİYAB Bülteni, C6, N23, 05/06-1988, 5-7SS.

1997

Aydınlanma Felsefesi. 1997

1998

Platon’da (Eflatun) Ruhun Ölümsüzlüğü. 1998

2004

Antik Dönem Kapadokya Tarihi. 2004

Kapadokya Tarihi: Kurdonos (Hamamlı). 2004

Kapadokya Tarihi: Niğde – Bor. 2004

Kapadokya Tarihi:  Fertek (Fertakaina). 2004

Kapadokya Tarihinden: Gelveri (Güzelyurt). 2004

Uluağaç Tarihine bir bakış. 2004

2005

Fertek Meyhanesi. 2005

Fertek Meyhanesi. 2005

Fertek Rakısı. 2005

Fertek Rakısı. 2005

Fertek Yeraltı Şehri. 2005

Hacı Bektaş’a Seyahat. 2005

Kapadokya Tarihi : Gölcük (Limni). 2005

Kapadokya Tarihi : Naynas (Kırkpınar). 2005

Kapadokya Tarihi: Ayos Konstantinos (Gereme). 2005

Kapadokya Tarihi: Göreme (Korama – Maccan). 2005

Kapadokya Tarihi: Kırşehir. 2005

Kapadokya Tarihi: Misti (Konaklı). 2005

Kapadokya Tarihi: Mucur. 2005

Kapadokya Tarihi: Suvermez (Flogita). 2005

Karamanlıca Alfabesi. 2005

Kulalı Gazeteci Ve Yazar Evangelinos Misailidis. 2005

Niğde Kültürünün Kaybolan Sayfası: Karamanlılar Ya Da Anadolu Hristiyan Türkleri. 2005

Niğde Müzesinde Bir Mezar Taşı Kitabesi. 2005

Niğde – Fertek’te Karamanlıca Hamam Kitabesi. 2005

Unutulan Bir Mason ve İttihat ve Terakki Üyesi: Ayan Meclis Üyesi Mehmet Galip Bey. 2005.

Ürgüplü Karamanlının Oğluna Mektubu. 2005

2006

Akıncı – Yahya Kemal. 2006

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. 2006

Çanakkale Şehitlerine – Mehmet Akif. 2006

Fertek: Cebrail Ve Mikail Melekleri Kilisesi . 2006

Fertek: Cebrail Ve Mikail Melekleri Kilisesi . 2006

İstanbul’u Dinliyorum. Orhan Veli. 2006

İstiklal Marşı – Mehmet Akif. 2006

Kim Korkar Frontpage’den… 2006

Microsoft Visio 2003 Uygulama Rehberi. 2006

Otuz Beş Yaş Şiiri. Cahit Sıtkı. 2006

2007

Balıklı Rum Hastanesi: Rum Cemaatının tarihi dar-üs sıhhası. 2007

Balıklı Rum Hastanesi: Rum Cemaatının Tarihi Dar-Üs Sıhhası. 2007

Başlangıçta Baharat Vardı… 2007

Bor Tarihine bir bakış  1. 2007

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi. İki Eski İstanbul Efsanesi… 2007

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi. İki Eski İstanbul Efsanesi… 2007

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi: İki eski İstanbul efsanesi. 2007

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi: İki eski İstanbul efsanesi. 2007

Fertek:  Anadolu Bozkırının Ortasında Bir Vaha:  Anadolunun Aydınyurdu. 26.8. 2007

Gertrude Bell – Çöl Kraliçesi. 2007

Gertrude Bell’in Günlüğünden Niğde Seyahati. 2007

Google’ da etkin arama nasıl yapılır? 2007

Heybeliada Tarihinden Bir Sayfa. 2007

Imerologion: Terbiye-i Milliye. 2007

Imerologion: Terbiye-i Milliye. 2007

Kapadokya Antik Yer Adları: Kapadokya Toponimisi. 2007

Kapadokya Antik Yer Adları: Kapadokya Toponimisi. 2007

Kapadokya Tarihi: Misti’de Tarihi Arayış. 2007

Kapadokya tarihinden: Fertek’te (Niğde) bir epigraf. 2007

Kapadokya tarihinden: Kurdonos (Hamamlı) Kilisesi Epigrafı. 2007

Kapadokya tarihinden: Kurdonos (Hamamlı) Kilisesi Epigrafı. 2007

Kapadokyalı Bir Muallim – Vasileios Ioannidis. 2007

Karamanlı Türkler ve Karamanlıca üzerine… 2007

Karamanlı Türkler ve Karamanlıca üzerine… 2007

Karamanlıca Kitaplardan Bir Demet. 2007

Karamanlıca ve Terbiye-i Milliye. 2007

Mustafa Kemal’in Ardındaki Ukraynalı: Mihail Frunze. 2007

Niğde Tarihi ve Belgeler. 2007

Orta Çağda Feodal Akit Ritüeli: Dudaktan Dudağa Öpücük. 2007

Osmanlı İmparatorluğunda “Şarap Monopolye”si. 2007

Osmanlı İmparatorluğunda “Şarap Monopolye”si. 2007

Osmanlı Tarihinden Bir Yaprak: Sultana Maria Gülbahar. 2007

Roma – Bizans Tarih Terimleri Sözlüğü. 2007

Roma – Bizans Tarih Terimleri Sözlüğü. 2007

Sazalca (Taşpınar) Tarihine bir bakış 1. 2007

Sazalca’lı Savvas Rumi’nin oğluna mektubu. 2007

Tarihi Fertek Çeşmeleri: Hacı Osman Efendi Çeşmesi . 2007.

Ürgüp (Prokopi) Tarihine bir bakış 1. 2007

Yakın tarihten alegorik bir hikaye: Fertek, Koyunlu ve Mustafa Ekmekçi. 2007

Yeşil kurbağalar öter göllerde… 2007

2008

Avrupa’da Asaletin Etimolojisi: Ortaçağın Baronları. 2008

Avrupa’da Asaletin Etimolojisi: Ortaçağın Baronları. 2008

Bankalarda Maliyet – Hacim – Kar Analizi. 2008

Bizans Sanatının Öyküsü: Ben Ben’im Sembolü. 2008

Deve Tarihine Yolculuk. 2008

Fertek Tarihine Ekistik Bir Yaklaşım . 2008.

Fertek: Bir Kasabanın Tarihe “Veda”sı. 2008

Hindistan: Kast Değil, Kastlar Ülkesi… 2008

Kapadokya Tarihi: Sasima:Tarihin Sessiz Tanığı. 2008

Kelimelerin Tarihi: “Kapitalizm” kelimesinin tarihi. 2008

Marc Bloch:Tarihçinin Ölüme Yolculuğu. 8.3.2008

Piyasa Kelimesinin Etimolojisi. 2008

Reel Opsiyon Yöntemi İle Firma Değerleme Ve Bir Türkiye Uygulaması. (Tez taslağı). 2008

Regresyon Kelimesinin Tarihi. 2008

Rönesans Kelimesinin Etimolojisi. 2008

Sinasoslu Bir Muallim: Anastasios Angelidis. 2008

Sparta’nın Külleri Kaldı: Antik Çağın Militer Bir Toplum “Ütopyası” . 2008

Sparta’nın Külleri Kaldı: Antik Çağın Militer Bir Toplum “Ütopyası” . 2008

Tarihi Şahsiyetler : Ebubekir Hazim Tepeyran. 27.4.2008

Uygarlık Kelimesinin Tarihi . 2008

Yıldız Kenter’in Fertek pişmanlığı. 2008

2009

1553 Tarihli Latin Harfli İlk Türkçe Metin. 22.7.2009

1553 Tarihli Latin Harfli İlk Türkçe Metin. 22.7.2009

De Turcarum Moribus Epitome Kitabı. 22.7.2009

İlk Latin harfli Türkçe metin 16. yüzyılda yazıldı. (Önay Yılmaz). Milliyet, 29.07.2009.

İlk Latin harfli Türkçe metin 16. yüzyılda yazıldı. (Önay Yılmaz). Milliyet, 29.07.2009.

Kadının Toplumsal Statüsüne Tarihten bir Bakış. 2009

Kapadokyalı bir Meşrutiyetçi Dimitrios Oraiopulos. 2009

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (10): Maarif. 2009.

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (6): Hayat – Memat. 2009

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (7): Muhabbet. 2009

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (8): On Temmuz. 2009.

Le Premier Texte En Turc Avec Des Caracteres Latins Etait Ecrit Au 16ieme Siecle. 2009

Le Premier Texte En Turc Avec Des Caracteres Latins Etait Ecrit Au 16ieme Siecle. 2009

Osmanlı Devletinde Esb Süvar ve Ester Süvar. 2009

Osmanlı Devletinde Esb Süvar ve Ester Süvar. 2009

Osmanlı Döneminde Fertek Nahiyesi. 2009

The First Turkish Text With Latin Letters Was Written In 16. Century. 2009

The First Turkish Text With Latin Letters Was Written In 16. Century. 2009

2010

Günümüzde Yaşayan Hititçe: Hititçe – Türkçe Sözlük. 2010

Risk Kelimesinin Etimolojisi. 2010

Roma Hukuku Tarihine Bir Bakış. 2010

Roma Hukuku Tarihine Bir Bakış. 2010

Tandır Kelimesinin Etimolojisi. 2010

2012

1584 yılında Karamanlıca alfabe ile yazılmış Gennadius Scholarius İtikatnamesi. 2012

1584 yılında Karamanlıca alfabe ile yazılmış Gennadius Scholarius İtikatnamesi. 2012

16.yy.da Osmanlı İmparatorluğunda Protestan-Ortodoks Diyalogu . 2012

16.yy.da Osmanlı İmparatorluğunda Protestan-Ortodoks Diyalogu . 2012

2013

Eski Gümüş, Kiçağaç ve Aktaş (Andaval) Tarihinden Sayfalar. 2013

Hançerli (Dilmoson) Tarihine bir bakış. 2013

İlasan (Küçükköy) Tarihine bir bakış. 2013

Kapadokyalı bir hayırsever: Fertekli Konstantin S. Aravanopulos. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (1): Bahar. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (2): Vatan. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (3): İttihad. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (4): Asker. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (5): Kitap. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (5): Sita. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (9): Rezil Bunlar. 2013.

2014

Aravan (Kumluca) Tarihine bir bakış. 2014

Bor Tarihine bir bakış 2. 2014

Derinkuyu (Melekopi) Tarihine bir bakış. 2014

Fertek’li Gazeteci ve Yazar Nikolaos Theologidis. 2014

Gülşehir (Arabison) Tarihine bir bakış. 2014

Hançerli tarihine bir bakış. 2014

Hasaköy ve Tarihine bir bakış. Hasaköy (Akso – Sasima) . 2014

İttihat Terakki Üyesi Resneli Niyazi Bey. 2014

Kapadokya Tarihi: Bor Tarihinden Bir Sayfa. 2014

Kapadokyalı bir hayırsever: Yeşilburçlu (Deneyi) Mihail Baloğlu 2014

Kaymaklı (Eneyi) Tarihine bir bakış. 2014

Kemerhisar (Tyana) Tarihine bir bakış. 2014

Kurdonos (Hamamlı) Tarihine bir bakış 2. 2014

Misti Tarihine bir bakış. 2014

Niğde Tarihinden Bir Sayfa. 2014

Tavlusun Tarihine bir bakış. 2014

Tırhan Tarihine bir bakış.  Tırhan (Trihani – Trohos). 2014

Yeşilburç (Deneyi) tarihine bir bakış. 2014

2021

ABD’nin-Hint-Pasifik-Stratejisi-Üzerine-Bir-Değerlendirme. (Ekim 2021).

Ukrayna Tarihine Bir Bakış. Aralık 2021

2023

Enerji Yatırımlarının Finansmanı İçin Bir Öneri. 2023

Yayın Tarihleri Tespit Edilecek Yazılar

Adaptive Filtering Öngörü Yöntemi. Desiyab Bülteni

Çanakkale Şehiti Ethem’in Annesine Mektubu

Deve Terimleri Sözlüğü.

İşletmelerde Bütçe Uygulamaları ve Karar Verme Sürecinde Düzeltme Yöntemlerinin Uyarlamaları: Tek Üstel Düze1tme-Çift Üstel Düzeltme

Karamanlıca Yazıtlar

Maliyet Muhasebesinde Birim Maliyetlerin Belirlenmesinde Girdi-Çıktı Analizi

Proje Değerlendirme Sürecinde Çağdaş Bir Yaklaşım: Monte Carlo Simülasyonu. Desiyab Bülteni

Yatırım Planlamasında Ölçek Seçimi, Etkin Minimum Ölçek ve Optimum Ölçek

Fehmi Dinçer Hakkında Bazı Yazılar;

Ömer Fethi Gürer : Alkışlarım Fehmi Dinçer’e. Niğde Anadolu Gazetesi, 30.10.2007

A letter from a Greek Friend, of FERTEK origin