Fehmi Dinçer Yazıları Kaynakçası

(Kategoriye göre)

24.3.2024

Kategoriler;

Basın

Dil

Din

Edebiyat

Eğitim

Ekonomi

Felsefe

Hukuk

İstatistik

İşletme

Kültür

Sanat

Siyaset

Sosyal Yaşam

Tarih:

Teknoloji

Uluslararası İlişkiler

…………………………

Basın

Kulalı Gazeteci Ve Yazar Evangelinos Misailidis. 2005

Dil

1553 Tarihli Latin Harfli İlk Türkçe Metin. 22.7.2009

Avrupa’da Asaletin Etimolojisi: Ortaçağın Baronları. 2008

Deve Terimleri Sözlüğü.

Günümüzde Yaşayan Hititçe: Hititçe – Türkçe Sözlük. 2010

İlk Latin harfli Türkçe metin 16. yüzyılda yazıldı. (Önay Yılmaz). Milliyet, 29.07.2009.

Kapadokya Antik Yer Adları: Kapadokya Toponimisi. 2007

Karamanlı Türkler ve Karamanlıca üzerine…

Karamanlıca Alfabesi. 2005

Karamanlıca ve Terbiye-i Milliye. 2007

Karamanlıca Yazıtlar

Le Premier Texte En Turc Avec Des Caracteres Latins Etait Ecrit Au 16ieme Siecle

Piyasa Kelimesinin Etimolojisi. 2008

Regresyon Kelimesinin Tarihi. 2008

Risk Kelimesinin Etimolojisi. 2010

Roma – Bizans Tarih Terimleri Sözlüğü

Rönesans Kelimesinin Etimolojisi. 2008

Tandır Kelimesinin Etimolojisi. 2010

The First Turkish Text With Latin Letters Was Written In 16. Century

Uygarlık Kelimesinin Tarihi . 2008

Din

1584 yılında Karamanlıca alfabe ile yazılmış Gennadius Scholarius İtikatnamesi

16.yy.da Osmanlı İmparatorluğunda Protestan-Ortodoks Diyalogu . 2012

Fertek: Cebrail Ve Mikail Melekleri Kilisesi . 2006

Kapadokya tarihinden: Kurdonos (Hamamlı) Kilisesi Epigrafı

Edebiyat

Akıncı – Yahya Kemal. 2006

Çanakkale Şehitlerine – Mehmet Akif. 2006

İstanbul’u Dinliyorum. Orhan Veli. 2006

İstiklal Marşı – Mehmet Akif. 2006

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (1): Bahar. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (10): Maarif. 2009.

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (2): Vatan. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (3): İttihad. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (4): Asker. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (5): Kitap

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (5): Sita. 2013

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (6): Hayat – Memat. 2009

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (7): Muhabbet. 2009

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (8): On Temmuz. 2009.

Karamanlıca Edebiyatından Şiirler (9): Rezil Bunlar. 2013.

Otuz Beş Yaş Şiiri. Cahit Sıtkı. 2006

Eğitim

Kapadokyalı Bir Muallim – Vasileios Ioannidis. 2007

Sinasoslu Bir Muallim: Anastasios Angelidis. 2008

Ekonomi

Adaptive Filtering Öngörü Yöntemi. Desiyab Bülteni

Enerji Yatırımlarının Finansmanı İçin Bir Öneri. 2023

Hisse Senedi Fiyat İndeksleri. DESİYAB Bülteni, C6, N23, 05/06-1988, 5-7SS.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Hisse Senedi Fiyat Belirleme Sisteminin İşleyişi. Desiyab Bülteni

Osmanlı İmparatorluğunda “Şarap Monopolye”si. 2007

Felsefe

Aydınlanma Felsefesi. 1997

Platon’da (Eflatun) Ruhun Ölümsüzlüğü. 1998

Hukuk

Roma Hukuku Tarihine Bir Bakış. 2010

İstatistik

Holt, Winters Ve Brown Üstel Düzeltme Yöntemi. 1985

İşletme

Bankalarda Maliyet – Hacim – Kar Analizi. 2008

Dekomposizyon (Klasik Ayrıştırma), Census II ve Foran Tahminleme Yöntemleri. 1985

Enflasyon Koşullarında Optimal Portföy Seçimi. 1987

İşletmelerde Bütçe Uygulamaları ve Karar Verme Sürecinde Düzeltme Yöntemlerinin Uyarlamaları: Tek Üstel Düze1tme-Çift Üstel Düzeltme

Maliyet Muhasebesinde Birim Maliyetlerin Belirlenmesinde Girdi-Çıktı Analizi

Proje Değerlendirme Sürecinde Çağdaş Bir Yaklaşım: Monte Carlo Simülasyonu. Desiyab Bülteni

Reel Opsiyon Yöntemi İle Firma Değerleme Ve Bir Türkiye Uygulaması. (Tez taslağı). 2008

Yatırım Planlamasında Ölçek Seçimi, Etkin Minimum Ölçek ve Optimum Ölçek

Kültür

Imerologion: Terbiye-i Milliye. 2007

Sanat

Bizans Sanatının Öyküsü: Ben Ben’im Sembolü. 2008

Yıldız Kenter’in Fertek pişmanlığı

Siyaset

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. 2006

Gertrude Bell – Çöl Kraliçesi. 2007

Gertrude Bell’in Günlüğünden Niğde Seyahati. 2007

İttihat Terakki Üyesi Resneli Niyazi Bey. 2014

Kapadokyalı bir Meşrutiyetçi Dimitrios Oraiopulos. 2009

Mustafa Kemal’in Ardındaki Ukraynalı: Mihail Frunze. 2007

Sparta’nın Külleri Kaldı: Antik Çağın Militer Bir Toplum “Ütopyası” . 2008

Unutulan Bir Mason ve İttihat ve Terakki Üyesi: Ayan Meclis Üyesi Mehmet Galip Bey. 2005.

Sosyal Yaşam

Fertek Meyhanesi. 2005

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi. İki Eski İstanbul Efsanesi… 2007

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi: İki eski İstanbul efsanesi

Fertek Rakısı. 2005

Hindistan: Kast Değil, Kastlar Ülkesi… 2008

Imerologion: Terbiye-i Milliye. 2007

Osmanlı Devletinde Esb Süvar ve Ester Süvar. 2009

Tarih

1553 Tarihli Latin Harfli İlk Türkçe Metin. 22.7.2009

1584 yılında Karamanlıca alfabe ile yazılmış Gennadius Scholarius İtikatnamesi

16.yy.da Osmanlı İmparatorluğunda Protestan-Ortodoks Diyalogu . 2012

Antik Dönem Kapadokya Tarihi. 2004

Aravan (Kumluca) Tarihine bir bakış. 2014

Avrupa’da Asaletin Etimolojisi: Ortaçağın Baronları. 2008

Balıklı Rum Hastanesi: Rum Cemaatının tarihi dar-üs sıhhası

Balıklı Rum Hastanesi: Rum Cemaatının Tarihi Dar-Üs Sıhhası. 2007

Başlangıçta Baharat Vardı… 2007

Bor Tarihine bir bakış 2

Bor Tarihine bir bakış  1

Çanakkale Şehiti Ethem’in Annesine Mektubu

De Turcarum Moribus Epitome Kitabı. 22.7.2009

Derinkuyu (Melekopi) Tarihine bir bakış. 2014

Deve Tarihine Yolculuk. 2008

Eski Gümüş, Kiçağaç ve Aktaş (Andaval) Tarihinden Sayfalar. 2013

Fertek Meyhanesi. 2005

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi. İki Eski İstanbul Efsanesi… 2007

Fertek Rakısı ve Fertek Meyhanesi: İki eski İstanbul efsanesi

Fertek Rakısı. 2005

Fertek Tarihine Ekistik Bir Yaklaşım . 2008.

Fertek Yeraltı Şehri. 2005

Fertek: Bir Kasabanın Tarihe “Veda”sı. 2008

Fertek: Cebrail Ve Mikail Melekleri Kilisesi . 2006

Fertek:  Anadolu Bozkırının Ortasında Bir Vaha:  Anadolunun Aydınyurdu. 26.8. 2007

Fertek’li Gazeteci ve Yazar Nikolaos Theologidis. 2014

Gülşehir (Arabison) Tarihine bir bakış. 2014

Hacı Bektaş’a Seyahat. 2005

Hançerli (Dilmoson) Tarihine bir bakış. 2013

Hançerli tarihine bir bakış. 2014

Hasaköy ve Tarihine bir bakış. Hasaköy (Akso – Sasima) . 2014

Heybeliada Tarihinden Bir Sayfa. 2007

İlasan (Küçükköy) Tarihine bir bakış. 2013

İlk Latin harfli Türkçe metin 16. yüzyılda yazıldı. (Önay Yılmaz). Milliyet, 29.07.2009.

Kadının Toplumsal Statüsüne Tarihten bir Bakış. 2009

Kapadokya Antik Yer Adları: Kapadokya Toponimisi. 2007

Kapadokya Tarihi : Gölcük (Limni). 2005

Kapadokya Tarihi : Naynas (Kırkpınar). 2005

Kapadokya Tarihi: Ayos Konstantinos (Gereme). 2005

Kapadokya Tarihi: Bor Tarihinden Bir Sayfa. 2014

Kapadokya Tarihi: Göreme (Korama – Maccan). 2005

Kapadokya Tarihi: Kırşehir. 2005

Kapadokya Tarihi: Kurdonos (Hamamlı). 2004

Kapadokya Tarihi: Misti (Konaklı). 2005

Kapadokya Tarihi: Misti’de Tarihi Arayış. 2007

Kapadokya Tarihi: Mucur. 2005

Kapadokya Tarihi: Niğde – Bor. 2004

Kapadokya Tarihi: Sasima:Tarihin Sessiz Tanığı. 2008

Kapadokya Tarihi: Suvermez (Flogita). 2005

Kapadokya Tarihi:  Fertek (Fertakaina). 2004

Kapadokya tarihinden: Fertek’te (Niğde) bir epigraf

Kapadokya Tarihinden: Gelveri (Güzelyurt). 2004

Kapadokya tarihinden: Kurdonos (Hamamlı) Kilisesi Epigrafı

Kapadokyalı bir hayırsever: Fertekli Konstantin S. Aravanopulos. 2013

Kapadokyalı bir hayırsever: Yeşilburçlu (Deneyi) Mihail Baloğlu 2014

Karamanlı Türkler ve Karamanlıca üzerine…

Karamanlıca Kitaplardan Bir Demet. 2007

Kaymaklı (Eneyi) Tarihine bir bakış. 2014

Kelimelerin Tarihi: “Kapitalizm” kelimesinin tarihi

Kemerhisar (Tyana) Tarihine bir bakış. 2014

Kurdonos (Hamamlı) Tarihine bir bakış 2

Le Premier Texte En Turc Avec Des Caracteres Latins Etait Ecrit Au 16ieme Siecle

taMarc Bloch:Tarihçinin Ölüme Yolculuğu. 8.3.2008

Misti Tarihine bir bakış. 2014

Niğde – Fertek’te Karamanlıca Hamam Kitabesi. 2005

Niğde Kültürünün Kaybolan Sayfası: Karamanlılar Ya Da Anadolu Hristiyan Türkleri. 2005

Niğde Müzesinde Bir Mezar Taşı Kitabesi. 2005

Niğde Tarihi ve Belgeler. 2007

Niğde Tarihinden Bir Sayfa. 2014

Orta Çağda Feodal Akit Ritüeli: Dudaktan Dudağa Öpücük. 2007

Osmanlı Devletinde Esb Süvar ve Ester Süvar. 2009

Osmanlı Döneminde Fertek Nahiyesi. 2009

Osmanlı İmparatorluğunda “Şarap Monopolye”si. 2007

Osmanlı Tarihinden Bir Yaprak: Sultana Maria Gülbahar. 2007

Roma – Bizans Tarih Terimleri Sözlüğü

Roma Hukuku Tarihine Bir Bakış. 2010

Sazalca (Taşpınar) Tarihine bir bakış 1

Sazalca’lı Savvas Rumi’nin oğluna mektubu

Sparta’nın Külleri Kaldı: Antik Çağın Militer Bir Toplum “Ütopyası” . 2008

Tarihi Fertek Çeşmeleri: Hacı Osman Efendi Çeşmesi . 2007.

Tarihi Şahsiyetler : Ebubekir Hazim Tepeyran. 27.4.2008

Tavlusun Tarihine bir bakış. 2014

The First Turkish Text With Latin Letters Was Written In 16. Century

Tırhan Tarihine bir bakış.  Tırhan (Trihani – Trohos). 2014

Ukrayna Tarihine Bir Bakış. Aralık 2021

Uluağaç Tarihine bir bakış. 2004

Ürgüp (Prokopi) Tarihine bir bakış 1

Ürgüplü Karamanlının Oğluna Mektubu. 2005

Yakın tarihten alegorik bir hikaye: Fertek, Koyunlu ve Mustafa Ekmekçi

Yeşil kurbağalar öter göllerde…

Yeşilburç (Deneyi) tarihine bir bakış. 2014

Teknoloji

Google’ da etkin arama nasıl yapılır?

Kim Korkar Frontpage’den… 2006

Microsoft Visio 2003 Uygulama Rehberi. 2006

Uluslararası İlişkiler

ABD’nin-Hint-Pasifik-Stratejisi-Üzerine-Bir-Değerlendirme. (Ekim 2021).

Fehmi Dinçer Hakkında Bazı Yazılar;

Ömer Fethi Gürer : Alkışlarım Fehmi Dinçer’e. Niğde Anadolu Gazetesi, 30.10.2007

A letter from a Greek Friend, of FERTEK origin