Kategoriler
Uncategorized

İsmet Binark’ın Kitaplarının İçindekiler Sayfaları

Bülent Ağaoğlu

İstanbul, 13.1.2022

(x) A Short history of the Turkish archives its value and importance work done to improve archival services (1991).https://www.devletarsivleri.gov.tr/cdn?fileId=4

Abdülhak Hamid bibliyografyası : ölümünün 34. yıldönümü münasebetiyle / [hazırlayanlar] İsmet Binark, M. Nejat Sefercioğlu. (1971)

Ahmed Hikmet Müftüoğlu bibliyografyası : doğumunun 100. yıldönümü münasebetiyle / [hazırlayanlar] İsmet Binark, M. Nejat Sefercioğlu (1970)

Al-Arshif al-Uthmani: fihris shamil wathaiq al-Dawla al-Uthmaniyya al-mahfuza bi-dar al-wathaiq al-tabia li-ruasa al-wuzara bi-Istanbul =  Ottoman archives… / by Necati Aktaş and İsmet Binark; translated by Salih Sadawi; edited and introduction by Ekmeleddin İhsanoğlu. Amman: Centre for Archives and Manuscripts; Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 1986. [21], 521 p.: 24 cm. Research Centre for Islamic History, Art and Culture. [Tespit Kaynağı: Toplu Katalog]

(x) Archive documents about the atrocities and genocide inflicted upon Turks by Armenians . Binark, İsmet (TBMM, 2002)

(x) Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kaynaklar) / haz. İsmet Binark. – Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979. – LXXIX, 285 s. – (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 2. Gn. no. 042). https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx

(x) Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri. – Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1980. – XXIV, 245 s. – (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 3. Gn. no. 049). https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx

Arşivcilik bibliyografyası 1979-1994 : Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar = A Bibliography on archival studies 1979-1994 : includes Turkish and foreign sources / hazırlayanlar İsmet Binark… [v.b.]. (1995)

(x) Asılsız Ermeni iddiaları ve Ermenilerin Türklere yaptıkları zulüm : yazılı arşiv belgeleri ve fotoğraflarla / İsmet Binark ; [yayınlayan] Ankara Ticaret Odası. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Ankara Ticaret Odası.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara, 2001 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2001/200101109.pdf

Asılsız Ermeni iddiaları ve Ermenilerin Türklere yaptıkları mezalim : yazılı arşiv belgeleri ve fotoğraflarla / İsmet Binark ; [yayınlayan] Ankara Ticaret Odası. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Ankara Ticaret Odası. Baskı: Göz. geç. ilaveli 2. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara, 2001 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2001/200107721.pdf

Asılsız Ermeni iddiaları ve Ermenilerin Türklere yaptıkları mezalim : yazılı arşiv belgeleri ve fotoğraflarla / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: Göz. geç. ilaveli 3. bs. Materyal türü: kitap Kitap; İçerik kodunun yapısı: biyografi; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: İstanbul, 2005 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2005/200505143.pdf

(x) Balkan Ülkelerinin Tarihî Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi = Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of the Balkan countries, Ankara, 1996. 20 s. Yayın no: 6 10-12 Haziran 1996 tarihleri arasında Makedonya Cumhuriyeti’nin Ohrid şehrinde düzenlenen “Balkan Ülkeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürleri Yuvarlak Masa Toplantısı”na sunulan tebliğdir. (Paper presented in the “Round Table Meeting of the General Directors of State Archives of the Balkan Countries” held in Ohrid, Republic of Macedonia between 10-12 June 1996.). https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx  *** https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1996/199606536.pdf

Bay efendi / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara, 2007 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2007/200702262.pdf

Bir ihlas abidesi İlhan Ayverdi : doğumunun sekseninci yılı münasebetiyle / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; İçerik kodunun yapısı: biyografi; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara, 2006 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2006/200604450.pdf

Bu dünyadan bir Turgut Özal geçti / İsmet Binark — Ankara : Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği, 2008. 315 s. : fotoğ. ; 34 cm.

(x) Cumhuriyet Döneminde Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapılmış Çalışmalar ve Cumhuriyet Arşivi. – Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. – 46 s. – (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 11) Mevcudu kalmamıştır. CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI. https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx

Dost kapısı : ezel ve ebed arasında : Ken’an (Rifai) Büyükaksoy / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; İçerik kodunun yapısı: biyografi; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: İstanbul : Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, 2005 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2005/200505747.pdf

Dr. Emin Bilgiç Bibliyografyası (2000),

Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası (1999),

(x) Ermenilerin asılsız soykırım iddialarına cevap / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara, 1998 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1998/199806576.pdf

(x) Ermeniler’in Türklere yaptıkları mezalim ve soykırımın arşiv belgeleri / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Materyal türü: kitap Kitap; İçerik kodunun yapısı: biyografi; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara : TBMM, 2001 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2001/200105780.pdf ** https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/2033

Erzurumlu İbrahim Hakkı bibliyografyası / [hazırlayanlar] İsmet Binark, M. Nejat Sefercioğlu. (1977)

(x) Eski Kitapçılık Sanatlarımız (1975), https://turuz.com/saz/book/title/Eski+Kitabchiliq+Sanatlarimiz-Ismet+Binark-1975-155s

Faik Ali Ozansoy bibliyografyası : ölümünün 20. yıldönümü münasebetiyle / yazanlar İsmet Binark, M. Nejat Sefercioğlu, 1970

Farabi Bibliyografyası (1973),

Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile, 1975),

(x) Genocidul şi atrocitatile armenilor impotriva turcilor reflectate in documente de arhiva Ismet Binark ; tradusa in limba engleza de Sadettin Ergun ; traducere din limba engleza in limba Romana de L. Nazare. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Ergün, Sadettin | Nazare, L.  Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı; Edebi biçim: Mixed forms Yayıncı: [Ankara] : TBMM, 2002. https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2010/201004190.pdf ** https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/2097

Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar. https://www.kitapyurdu.com/kitap/gonul-dunyamizi-aydinlatanlar/271810.html

(x) Hırvatistan’ın Tarihî Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi. Ankara, 1997, 15 s. Yayın no: 9 20 Mart 1997 tarihinde Zagreb’de Hırvatistan Devlet Arşivleri’nde verilen konferansın metnidir. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx ** https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1997/199705215.pdf

İlhan Ayverdi hatıra kitabı : yazdıkları ve söyledikleri / hakkında yazılanlar ve söylenenler / derleyen, ilaveler yapan ve yayına hazırlayan İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: İstanbul : Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, 2018.  https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2019/201901661.pdf

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Kütüphanesi’ndeki kitap dışı (non-book) materyalin kataloglanması, tasnifi ve  muhafazasına ait esaslar / by İsmet Binark.  [İstanbul: s.n., 1984]. 48 p.; 30 cm. [Tespit Kaynağı: Toplu Katalog]

İstanbul, Fatih, Fetih ve Fatih Devri Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası (1977),

Kitabshinasi-i djihani tardjumaha wa tafsirha-yi chapi Qur’an-i Madjid: ba shast u panch zaban, 1515-1980 / prepared by İsmet Binark and Halit Eren; translated by Muhammad Asif Fikrat. Mashhad: $b Astan-i Quds-i Radawi, 1373 [1994]. 359 p.; 24 cm. English title: World bibliography of translations of the meanings of the Holy Qur’anprinted translations: 1515-1980.

Kültür ve din, dinin toplum bütünleşmesindeki yeri / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Yayıncı: İstanbul : Zahir, 2015 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2016/201600936.pdf

Küreselleşmenin din ve toplum yapısı üzerindeki etkileri / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Yayıncı: İstanbul : Zahir, 2015 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2015/201504097.pdf

Meclis-i Mebusan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenlik, anayasa ve anayasa hukuku bibliyografyası : kitaplar / İsmet Binark, İsmet Baydur ; [önsöz TBMM Başkanı Ömer İzgi]. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Baydur, İsmet | İzgi, Ömer.  Materyal türü: kitap Kitap; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara : TBMM Vakfı, 2002 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2002/200204052.pdf

(x) Mevlana Bibliyografyası. 1-2. Cit. (Mehmet Önder, İsmet Binark, Nejat Sefercioğlu). https://turuz.com/az/book/title/mevlana-bibliograsiyasi

(x) Mısır Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi. Ankara, 1997, 25 s. Yayın no: 8 28 Aralık 1996 tarihinde Mısır Millî Arşivi’nde verilen konferansın metnidir. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx ** https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1997/199705214.pdf

Mutasavvıf ve mütefekkir yazar Samiha Ayverdi’nin kültürümüz konusundaki görüşleri / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Ayverdi, Samiha.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Yayıncı: Ankara : TÜRKKAD, 2013 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2013/201302705.pdf

(x) Mutasavvıf ve mütefekkir yazar Samiha Ayverdi’nin tarihimiz ile ilgili tesbit ve tahlilleri / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Ayverdi, Samiha.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; İçerik kodunun yapısı: biyografi; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara : TÜRKKAD, 2012 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2012/201204585.pdf ** http://www.samihaayverdi.org/images/SamihaAyverdinintarihanlayisi.pdf

Mutasavvıf ve Mütefekkir Yazar Samiha Ayverdi’nin Tasavvuf Anlayışı (2013)

Ömer Seyfettin Bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile, 1970),

Samiha Ayverdi Bibliyografyası (1999),

Samiha Ayverdi Bibliyografyası II (2007)

Samiha Ayverdi’nin Mektupları (hayatı, eserleri, kendisine gelen mektuplar, (2002),

Samiha Ayverdi’nin fikir ve gönül dünyasından seçmeler [hazırlayan] İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara : Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı, 2009 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2009/200903827.pdf

Selçuklu Tarihi, Alpaslan ve Malazgirt Bibliyografyası (1971),

Süleyman Nazif bibliyografyası : doğumunun 100. yıldönümü münasebetiyle / hazırlayanlar İsmet Binark, M. Nejat Sefercioğlu. (1970)

Tasavvuf ve temel kavramları : tasavvuf hakkında genel bilgiler/İsmet Binark. Ankara : Türk Kadınları Kültür Derneği, 2013. 95 s. ; 18 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi’nde yapılmış konuşma. [T4espit kaynağı: Toplu Katalog]

Tasavvufta Allah, İnsan-ı Kamil, ilahi Aşk Anlayışı. Ankara: 2020. 138s.

(x) Tunus’un Tarihî Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi, Ankara, 1997, 23 s. Yayın no: 10 (23 Mayıs 1997 tarihinde Tunus Üniversitesi Sosyal ve İnsanî İlimler Fakültesi’nde verilen konferans metnidir.). T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx ** https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1997/199700904.pdf

(x) Türk Arşivlerinin Kısa Tarihçesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. -Ankara, 1994, IX+126 s. Binark, İsmet. A Short History of the Turkish Archives and the Activities of the General Directorate of the State Archives. Ankara, 1994, IX+133 s. Yayın no: 4. https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx ** https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1994/199403196.pdf

(x) Türk Arşivlerinin Kısa Tarihçesi, Önem ve Değeri, Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapılmış Çalışmalar. – Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. – 17 s. – (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 14). 25-26 Eylül 1991 tarihlerinde Belgrad’da toplanan “Balkan Ülkeleri Millî Arşiv Direktörleri Toplantısı”na sunulan tebliğdir. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Mevcudu kalmamıştır. CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI. https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx

Türk Cilt Sanatı (1968),

Türk insanın kimlik problemi ve Samiha Ayverdi’nin tebliği / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Materyal türü: kitap Kitap; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara, 2003 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2004/200401036.pdf

Türk-İslam kültür ve medeniyeti tarihi konularında Milli Kütüphane’de mevcut yabancı dil eski harfli Türkçe ve Türkçe eserlere ait bir bibliyografya denemesi (1969)

(x) Türk Parlamento tarihi : TBMM VI. Dönem 3 Nisan 1939-15 Ocak 1943 / İsmet Binark ; hazırlayan Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Günay, Ş. Şenal | Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu. (2004). https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/1270

(x) Türk Parlamento tarihi : TBMM VII. Dönem (8 Mart 1943-5 Ağustos 1946) / İsmet Binark ; hazırlayan Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu.  Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Yayıncı: Ankara, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, 2009 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2012/201205252.pdf ** https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/1271

(x) Türk Parlamento tarihi : TBMM X. Dönem 1954-1957 / İsmet Binark ; Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu. sorumlu(lar) Binark, İsmet | Öztürk, Kazım | Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu. Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; İçerik kodunun yapısı: biyografi; Edebi biçim: Not fiction. Yayıncı: Ankara : TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, 2010 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2011/201100095.pdf ** https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/1502

Türk sefer ve zaferleri bibliyografyası (izahlı) (1969)

(x) Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları ve meclis konuşmaları / İsmet Binark ; [önsöz TBMM Başkanı Ömer İzgi]. sorumlu(lar) Binark, İsmet | İzgi, Ömer. Materyal türü: kitap Kitap; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara : TBMM Vakfı, 2002 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2002/200204053.pdf ** https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/2390

Türk-Yunan münasebetlerinin dünü ve bugünü / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: Ankara : Türk Yurdu, 1998 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1998/199806571.pdf

Unfounded Armenian Allegations and the Atrocities the Had Been Perpetrated Towards the by the Armenians: Brought to light with Archival Documents  and Photos of the Facts (2002),

Vakıf medeniyeti : İslamiyet’te ve Türkler’de vakıf ve yabancı gözü ile Osmanlı vakıfları / İsmet Binark. sorumlu(lar) Binark, İsmet.  Baskı: 1. bs. Materyal türü: kitap Kitap; Biçim: baskı ; Edebi biçim: Not fiction Yayıncı: İstanbul : Zahir, 2015 https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2015/201503443.pdf

World bibliyography of translations of the meanings of the Holy Qur’an printed translations 1515-1980 / [prepared by] İsmet Binark, Halit Eren ; edited by Ekmeleddin İhsanoğlu. (1986)

(x)Yemen Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi = Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for Historical Sources of Yemen. Ankara, 1996, 24 s. Yayın no: 7 10 Temmuz 1996 tarihin1de Yemen’in başkenti San’â’da, San’â Üniversitesi’nde verilen konferansın metnidir.. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI.  https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx ** https://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/1996/199606535.pdf

Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (N. Sefercioğlu ile, 1970),

Ziya Gökâlp Bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile, 1971),

……………..

Toplam: 68 kitap

Tam metni webde olan kitap sayısı: 23. Listemizde başında (x) simgesi bulunanlar.

İçindekiler sayfası linki listemizde yer alan kitap sayısı: 38

İçindekiler sayfası webde mevcut olmayan: 30 kitap. (Listemizde eser adı çizgili olanlar)

 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir