Manifesto

Vizyon Amaç Neden Niçin Hazırladım

“Turkbibliography.com” dünyada ilk ve tek örnek. (Yayına başlama tarihi: 25 Mayıs 2021)

Dünyada 700 bin künye derleyip tasnif eden bibliyograf duymadım. 2. Yok. Bunu özellikle belirtmemin nedeni “bu tecrübeden edindiklerimin ülkem için önemine inanmamdır”.

45 yıllık emeğim var.

Bu web sitesini kurmamın nedenleri;

“Araştırma” konulu nedenler;

 • Ülkemizde detaylı, derin, geniş kaynaklara dayanan araştırmalar hazırlanmasına katkıda bulunmak için.
 • Araştırma kalitesinin çoğalmasına katkıda bulunmak için.
 • Geniş Kaynaklara dayalı araştırmaların çoğalmasına katkıda bulunmak için.
 • Kaynak ilgisinin sevgisinin gelişmesine katkıda bulunmak için.
 • Ülkemize ilişkin yabancılar tarafından yapılacak araştırma inceleme çalışmalarını kolaylaştırmak için.
 • Geniş görüşlü insanlar: Tarihini 1071 sonrası veya 1923 sonrası ile sınırlamayan “geniş görüşlü insanlar” yetiştirmeliyiz
 • Araştırmaları kolaylaştırmak için
 • Detaylı araştırmacılığın gelişmesine katkıda bulunmak için.
 • Aşağıda “Çözüm” başlığında yer alan araştırma anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak için.
 • Cevval, çok çalışkan, detaya inen, derin sondaj yapan araştırmacılar yetiştirilmesinin önemi sebebiyle de bu siteyi kurdum.

Tanıtım

 • Yurtdışında ülkemizin tanınmasına katkıda bulunmak için.

Kaynakça” konulu nedenler;

 • Yeni bibliyograflar yetişmesine katkıda bulunmak için.
 • Kaynakçanın Google’a rağmen büyük öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmak için
 • Ülkemizde kaynakça bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak için
 • Katip Çelebi kaynakça ekolünün devamlılığının sağlanması için
 • Bizde Katip Çelebi’nin (1609-1657) ortaya koyduğu büyük bir bibliyograflık azmi, çabası (gayreti) var. Bunun anlamı çok büyük. Bunun içselleştirilmesine, devamlılığının sağlanmasına bu web sitesi ile katkıda bulunmak isterim. Katip Çelebi’nin ortaya koyduğu bu büyük azmin ülkemizde bir geleneğe dönüştüğünü söylemek zor olsa gerek.
 • Yeni yüksek lisans  ve doktor öğrencilerine kaynakça vizyonunun ( https://turkbibliography.com/kaynakca-vizyonu/ )  verilmesi için.
 • Kaynakçanın faydaları sebebiyle.. (  https://turkbibliography.com/kaynakcanin-faydalari/
 • Ülkemizde kaynakça sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için
 • Ülkemizde kaynakça veritabanları kurulmasına katkıda bulunmak için
 • Yeni kaynakçalar hazırlanmasına katkıda bulunmak için.
 • “Google varken kaynakçaya gerek yok” şeklinde ortaya çıkan görüş doğru değildir.
 • Yapı dijital faydaları dokümanı. ( https://www.sivaper.com/yapi.pdf )

Çeşitli

Kişisel

Mevcut Durum

Göçebelik kültürü

Kültürümüzü binlerce yıla dayanan göçebelik geçmişimiz şekillendirmiş olsa gerek.

 • “Türkçe’nin en az 4 bin yıllık tarihi var

Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkçe’nin çok eski bir dil olduğunu söylediği konferansta, böyle gelişmiş bir dilin bu hale gelebilmesi için en az 4 bin yıla ihtiyaç olduğunu belirtti. Ortaylı, “Türkçe gerçekten çok gelişmiş ve donanımlı bir dil. Bir dilin bu hale gelebilmesi için en az 4 bin yıla ihtiyaç vardır. Bu çok açıktır. Türkçe’nin en az 4 bin yıllık tarihi olduğu kesindir” dedi.

Kimlik bireyin en mukaddes değerlerindendir * 21.4.2008. https://tinyurl.com/3ndpats6

Göçebelik kültürünün artıları yanında eksileri de bulunmaktadır.

Sözel kültürün de sonucu olarak yazılı kaynakların gereken düzeyin altında olması gibi çeşitli nedenlerle “araştırmacı zihniyet yapısı” gelişmemiştir. Derinlemesine olmayan yüzeysel değerlendirmeler sözkonusudur. Karar alma süreçlerine bu döngü damgasını vurmuştur.

Yayınlar çoğaldı

Günümüzde özellikle 1998 yılında Google’un kurulmasından sonra gelişen arama motorları dünyasının getirdiği imkanların sonuçlarından birisi de yayınların çoğalması olmuştur.

Yayın türleri listesi. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/yayin-turleri-listesi.html

Ezberler

Araştırmacı bir zihniyet yapısının gelişmemiş olmasının getirdiklerinden birisi de “sorgulanmamış ezberlerin” zihinlerdeki bolluğudur.

Toplumda zihinlerde yer alan “  sorgulanmamış ezberlerden” sıyrılıp zihnini özgürleştirebilmiş kişilerin sayısı az olsa gerek…

Ezberler konulu bazı kaynaklar;

Tarihsel arka plan

Katip Çelebi sebebiyle geçmişimizde büyük bir kaynakça tecrübesi var:

1609-1657 yılları arasında yaşayan Katip Çelebi döneminde yayınlanmış 15 bin yazmanın Keşf el Zünun adıyla kaynakçasını hazırlamıştır. Eserlerden önemli bir kısmının da değerlendirmesini kaleme almıştır. Bu yönüyle dünyada 2. Bir Katip Çelebi yoktur.

Katip Çelebi “Keşf El Zunun” Kitabındaki Geniş Önsözünü Aşağıdaki Paragrafla Bitiriyor: https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/katip-celebi-kesf-el-zunun-kitabindaki.html

Katip Çelebi Konulu Çalışmalarım;

Katip Çelebi Hakkındaki Çalışmalarım. 6.7.2020.  https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/07/katip-celebi-hakkindaki-calismalarim.html

Know How

1

26 Eylül 2019 Magnitüt: 5.8 İstanbul, Silivri depreminden sonra 3 dört ay içinde 160 deprem ve güçlendirme konulu doküman hazırlayıp bloğumda yayınladım.

Yani İstanbul’un yakınında geriye dönük 2165 yıl boyunca derecesi 6.8 ve yukarısında 44 deprem gerçeğini ancak 10 ay sonra keşfedebildim.

Buradan çıkan sonuç; derinlemesine, sabırla, yılmadan, pes etmeden detaylı çalışmak ve odaklanmak çok önemli.

Bu benim yaşadığım kendi çapında büyük bir tecrübedir.

Demek ki; odaklanma aşırı çalışma, azim, takıntı, bağlılık vs…

2

Çok zengin kaynakça temelli derinlemesine sondaja dayalı araştırmalar hazırlanması… (Bir yöntem önerisi). https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/cok-zengin-kaynakca-temelli.html

Çözüm

 • Araştırmacı yetiştirme (Aşağıdaki özelliklerle donatmak üzere)
 • Artılarıyla eksileriyle incelemek değerlendirmek
 • Ayrıntılı incelemeler hazırlamak
 • Bibliyograf yetiştirme
 • Derin sondaj yaparak kaynakları olabildiğince fazla tespit etmek. Geniş bir kaynak listesi oluşturmak.
 • Derinlemesine araştırma
 • Derinlemesine inceleme yapmak
 • Detaylı çalışmak
 • Didik didik etmek
 • Detaylı, çok sayıda dipnotlu metinler hazırlamak.
 • Etrafını cami ağyarını mani
 • Gerçeği eğip bükmemek
 • İnce iş çıkarmak.
 • Kaynakları baz almak.
 • Kaynakları neredeyse birebir tespit etmek. Yani tüm kaynakları saptamak.
 • Konunun bütün taraflarının görüşlerine yer vermek.
 • Konuyu bütün yönleriyle,  boyutlarıyla yani çok yönlü olarak ele almak
 • Tarafsız davranmak
 • Titiz çalışmak